ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಯಾರು? ...

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಅಗಸ್ಟ್ ಕಾಮ್ಟೆ ಹಾಗೆ ಇವರು ಫ್ರೆಂಚ್ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಆಗಿದ್ದರು ಇವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ತಂದೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಮೊದಲು ಸಮಾಜ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು ಸಾವಿರ 838 ರಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದರು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜ ಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬಿದ್ದರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಇವರು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು
ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಅಗಸ್ಟ್ ಕಾಮ್ಟೆ ಹಾಗೆ ಇವರು ಫ್ರೆಂಚ್ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಆಗಿದ್ದರು ಇವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ತಂದೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಮೊದಲು ಸಮಾಜ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು ಸಾವಿರ 838 ರಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದರು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜ ಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬಿದ್ದರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಇವರು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು
Likes  11  Dislikes      
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Samaja Shasthrada Pithamaha Yaru,Who Is The Father Of Sociology?,


vokalandroid