ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜಲಮಾರ್ಗ ಕಂಡು ಹಿಡಿದವರು ಯಾರು? ...

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ವಾಸ್ಕೋಡಿಗಾಮ
ವಾಸ್ಕೋಡಿಗಾಮ
Likes  1  Dislikes      
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

More Answers


ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜಲಮಾರ್ಗ ಕಂಡು ಹಿಡಿದವರು ವಾಸ್ಕೋಡಿಗಾಮ ಈತ 14 198 ರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೇರಳದ ಕಲ್ಲಿಕೋಟೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲಿಕೆಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತಾನೆ
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜಲಮಾರ್ಗ ಕಂಡು ಹಿಡಿದವರು ವಾಸ್ಕೋಡಿಗಾಮ ಈತ 14 198 ರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೇರಳದ ಕಲ್ಲಿಕೋಟೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲಿಕೆಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತಾನೆ
Likes  16  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜಲಮಾರ್ಗ ತಂದುಕೊಟ್ಟವರು ವಾಸ್ಕೊಡಗಾಮ ಹಾಗೆ ಇರುವವರು ಮೊದಲ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ಪರಿಶೋಧಕ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಭಾರತವನ್ನು ತಲುಪಿದ ಮೊದಲ ಯುರೋಪಿಯನರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರಯಾಣವು ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಾಗರವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜಲಮಾರ್ಗ ತಂದುಕೊಟ್ಟವರು ವಾಸ್ಕೊಡಗಾಮ ಹಾಗೆ ಇರುವವರು ಮೊದಲ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ಪರಿಶೋಧಕ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಭಾರತವನ್ನು ತಲುಪಿದ ಮೊದಲ ಯುರೋಪಿಯನರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರಯಾಣವು ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಾಗರವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ
Likes  22  Dislikes      
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Bharathakke Jalamarga Kandu Hididavaru Yaru,Who Found Waterways To India?,


vokalandroid