ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು? ...

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಯಾವುದು ಗುಜರಾತ್ ಗುಜರಾತ್ ಜಿಲ್ಲೆ ದೊಡ್ಡದಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ
ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಯಾವುದು ಗುಜರಾತ್ ಗುಜರಾತ್ ಜಿಲ್ಲೆ ದೊಡ್ಡದಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ
Likes  3  Dislikes      
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನದಿ ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಹಾದು ಹೋಗುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ? ...

ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನದಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ 5650 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆದು ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 4535 ಹಾಗೂ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ 28 ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೊಂದಿದ್ದು ಸಾಗಿಸುವ ನೀರಿನ ಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

More Answers


ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಅಂದರೆ ಗುಜರಾತು ಹಾಗೆ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾರತದ ಗುಜರಾತ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿದೆ 45678 ಚದರಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 29 2010 ತಾಲೂಕುಗಳು ಹಾಗೂ 939 ಗ್ರಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಆರು ಪುರಸಭೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಅಂದರೆ ಗುಜರಾತು ಹಾಗೆ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾರತದ ಗುಜರಾತ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿದೆ 45678 ಚದರಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 29 2010 ತಾಲೂಕುಗಳು ಹಾಗೂ 939 ಗ್ರಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಆರು ಪುರಸಭೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
Likes  18  Dislikes      
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Bharathada Vistheernadalli Athi Dodda Jelly Hondiruva Rajya Yavudu,Which Is The Largest District In The Indian State?,


vokalandroid