ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಯಾರು? ...

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬರೆದವರು
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬರೆದವರು
Likes  24  Dislikes      
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

More Answers


ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

...
...
Likes  2  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಕಂಪ್ಯೂಟರನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಚಾರ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಆದರೆ ಅವರು ವಿಲಿಯಂ ಲೆವಿಂಗ್ ಅವರು ಸಾವಿರ 694 ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡರೆ ಪೋನಲ್ ಅವರನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದನು ಆದರೆ ಸಾವಿರ 837 ರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಬೇಜ್ ಅವರು ಆಧುನಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಕರನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗಾಗಿ ಮೊದಲ ವಿಜ್ಞಾನವೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು
ಕಂಪ್ಯೂಟರನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಚಾರ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಆದರೆ ಅವರು ವಿಲಿಯಂ ಲೆವಿಂಗ್ ಅವರು ಸಾವಿರ 694 ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡರೆ ಪೋನಲ್ ಅವರನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದನು ಆದರೆ ಸಾವಿರ 837 ರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಬೇಜ್ ಅವರು ಆಧುನಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಕರನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗಾಗಿ ಮೊದಲ ವಿಜ್ಞಾನವೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು
Likes  4  Dislikes      
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Computer Kandu Hidida Vigyani Yaru,Which Scientist Discovered A Computer?,


vokalandroid