ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಇದು ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿರಾವ್ ಮೋದಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ
ಇದು ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿರಾವ್ ಮೋದಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

More Answers


ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಏನೆಲ್ಲ ಈಗ ಇದು ಯಾವ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ದೇಶದು
ಏನೆಲ್ಲ ಈಗ ಇದು ಯಾವ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ದೇಶದು
Likes  118  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

...
...
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಯಾಕೋ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಸಲಿಂ ಇರುಮುದಿ ವಾಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ತೆನ್ಸೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಲಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಲಿಂಕ್ ಇದರಿಂದ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಒಬ್ಬ ಆನ್ ಲೈನ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ on5 ಡೇ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾರಿ ಹರಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಬಂದು ಕಾಲ್ ಬೆಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟರೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ತಲೆ ಇಲ್ಲ ಚಾನ್ಸೇ ತಿಮೆ ಫ್ರಮ್ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾಂಸ ತಗೊಂಡು ತಗೊಂಡು ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎ ಟಿ ಎಂ ನ ಪ್ರೇಯಸಿ ಸಾಂಗ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅದೇ ಆಗಿದೆ
ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಯಾಕೋ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಸಲಿಂ ಇರುಮುದಿ ವಾಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ತೆನ್ಸೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಲಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಲಿಂಕ್ ಇದರಿಂದ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಒಬ್ಬ ಆನ್ ಲೈನ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ on5 ಡೇ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾರಿ ಹರಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಬಂದು ಕಾಲ್ ಬೆಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟರೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ತಲೆ ಇಲ್ಲ ಚಾನ್ಸೇ ತಿಮೆ ಫ್ರಮ್ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾಂಸ ತಗೊಂಡು ತಗೊಂಡು ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎ ಟಿ ಎಂ ನ ಪ್ರೇಯಸಿ ಸಾಂಗ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅದೇ ಆಗಿದೆ
Likes  179  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

...
...
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಹೌದು ಅವರು ನೀನು ಮೋದಿ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಜೆಪಿ ನಾನು ಇವರು ಮತ್ತು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಅವರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಡ್ರೆಸ್
ಹೌದು ಅವರು ನೀನು ಮೋದಿ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಜೆಪಿ ನಾನು ಇವರು ಮತ್ತು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಅವರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಡ್ರೆಸ್
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ತಮ್ಮ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತು ತೀರಾ ಮೊದಲು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಮೋದಿಯವರು
ತಮ್ಮ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತು ತೀರಾ ಮೊದಲು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಮೋದಿಯವರು
Likes  16  Dislikes      
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:


vokalandroid