ಈ ಬಾರಿಯ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ?

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಭಾವಚಿತ್ರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಪರ್ವತದ ಹೊಸದು 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸ್ಪೆಂಡರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್ ಅಬೌಟ್ ಒಂದಿನ ಬಿಫೋರ್ ಅಥವಾ ಆ ದಿನವೇ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಮುಖಾಂತರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇನ್ಫಾಮೇಶನ್ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಆಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ತೋ ಕೆಲವೊಂದು ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳು ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ನೋಡಬೇಕಿದೆ ಶ್ರೀಮತಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ
ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಭಾವಚಿತ್ರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಪರ್ವತದ ಹೊಸದು 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸ್ಪೆಂಡರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್ ಅಬೌಟ್ ಒಂದಿನ ಬಿಫೋರ್ ಅಥವಾ ಆ ದಿನವೇ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಮುಖಾಂತರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇನ್ಫಾಮೇಶನ್ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಆಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ತೋ ಕೆಲವೊಂದು ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳು ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ನೋಡಬೇಕಿದೆ ಶ್ರೀಮತಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ
Likes  68  Dislikes      
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

ques_icon

ques_icon

ques_icon

ques_icon

ques_icon

More Answers


ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಈ ಸಲ ಮಾಡಿದರೆ ಕೋಟಿ ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದೇ ನೋ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಬಹುದು ಮಾಡಬಹುದು ಆದರೆ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ
ಈ ಸಲ ಮಾಡಿದರೆ ಕೋಟಿ ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದೇ ನೋ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಬಹುದು ಮಾಡಬಹುದು ಆದರೆ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ
Likes  16  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಈ ಬಾರಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಚುನಾವಣೆಯ ಅಬ್ಬರದ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕಠಿಣವಾದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡರು
ಈ ಬಾರಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಚುನಾವಣೆಯ ಅಬ್ಬರದ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕಠಿಣವಾದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡರು
Likes  50  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಹೊಸ ಗಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅದು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಾರೂ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು ಏನು ಹಾಕಿದರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ನನಗೆ ಬೇಕು
ಹೊಸ ಗಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅದು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಾರೂ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು ಏನು ಹಾಕಿದರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ನನಗೆ ಬೇಕು
Likes  84  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಬರಿ ಮಾತು ಬರಿ ಪೋಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯೂತುಬೇ
ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಬರಿ ಮಾತು ಬರಿ ಪೋಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯೂತುಬೇ
Likes  65  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಆ ದಿನಗಳು ಸುಮಾರು ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೇನೋ ರೋಡ್ ಶೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ 5 ಕೋಟಿ ಎಂಪಿಲ್ಯಾಡ್ ಎಲ್ ಎ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅವರು ಬಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರಬಾರದು ಓನ್ಲಿ ಆಪರೇಟಿವ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಅರೆ ಪಿಸಿ ಗುಲಾಬಿ ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್
ಆ ದಿನಗಳು ಸುಮಾರು ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೇನೋ ರೋಡ್ ಶೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ 5 ಕೋಟಿ ಎಂಪಿಲ್ಯಾಡ್ ಎಲ್ ಎ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅವರು ಬಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರಬಾರದು ಓನ್ಲಿ ಆಪರೇಟಿವ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಅರೆ ಪಿಸಿ ಗುಲಾಬಿ ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಏನಲೇ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಮದು ಎಂಎಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪಂಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಟು ನಾವು ಪಿನ್ ಕೋಡೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕಂಡುಬರಲಿಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾರುವ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಗೆ ಏನಿದೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಚುನಾವಣೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾಡೋಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಅಯೋಗ್ಯ
ಏನಲೇ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಮದು ಎಂಎಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪಂಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಟು ನಾವು ಪಿನ್ ಕೋಡೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕಂಡುಬರಲಿಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾರುವ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಗೆ ಏನಿದೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಚುನಾವಣೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾಡೋಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಅಯೋಗ್ಯ
Likes  0  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಈ ಬಾರಿಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ 10 ಕರ್ನಾಟಕ ಚುನಾವಣಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅದರಲ್ಲಿ ವೀಲ್ಚೇರ್ ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಬ್ಬ ಮತದಾರರ ಓಲೈಕೆ ಮಾಡೋಕೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಹಟ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು ಊರಿಗೆ ಬಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡುತ್ತಿರಬಹುದು ಅಂಗವಿಕಲರ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮನೇಲಿ ಕೂತಿದ್ದೇನೆ ಮತದಾರರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮತದಾನದ ಲಾಗಿದ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅವಾಗ ಬುತ್ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಮುಖಂಡ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿ ನಮಗೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು ಕಾಡಿರಬಹುದು ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಈ ನಂಬರ್ ಯಾವ ಮತಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಅವರ ಅಂಗಡಿ ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಆಗಿದೆ ಯಾರೊಬ್ಬರ ತೊಂದರೆ ನೀಡಿದರೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಪಡುವಂತೆ ಮತದಾನ ಚುನಾವಣೆ
ಈ ಬಾರಿಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ 10 ಕರ್ನಾಟಕ ಚುನಾವಣಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅದರಲ್ಲಿ ವೀಲ್ಚೇರ್ ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಬ್ಬ ಮತದಾರರ ಓಲೈಕೆ ಮಾಡೋಕೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಹಟ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು ಊರಿಗೆ ಬಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡುತ್ತಿರಬಹುದು ಅಂಗವಿಕಲರ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮನೇಲಿ ಕೂತಿದ್ದೇನೆ ಮತದಾರರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮತದಾನದ ಲಾಗಿದ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅವಾಗ ಬುತ್ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಮುಖಂಡ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿ ನಮಗೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು ಕಾಡಿರಬಹುದು ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಈ ನಂಬರ್ ಯಾವ ಮತಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಅವರ ಅಂಗಡಿ ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಆಗಿದೆ ಯಾರೊಬ್ಬರ ತೊಂದರೆ ನೀಡಿದರೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಪಡುವಂತೆ ಮತದಾನ ಚುನಾವಣೆ
Likes  0  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡಬೇಕು ನೀನು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಏನೆಂದರೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಬಾಯಿ ಮಾತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಬೇಕು
ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡಬೇಕು ನೀನು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಏನೆಂದರೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಬಾಯಿ ಮಾತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಬೇಕು
Likes  0  Dislikes      
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:


vokalandroid