ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳಿವೆ? ...

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

2014ರ ಜೂನ್ 2 ರಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ ಭಾರತದ 29 ನೇ ರಾಜ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳು 29 ಹಾಗೂ ಭಾರತವು ದೆಹಲಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಧಾನಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏಳು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು
2014ರ ಜೂನ್ 2 ರಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ ಭಾರತದ 29 ನೇ ರಾಜ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳು 29 ಹಾಗೂ ಭಾರತವು ದೆಹಲಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಧಾನಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏಳು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು
Likes  0  Dislikes      
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ  ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಬಹುದೇ? ...

ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಯಾರೇ ನೋಡಿದರೂ ಈಗ ದುಡ್ಡಿರೋರು ಮಾನವನ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಹೋಮ ಹವನ ಹೋಮ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಲಕ್ಷ ರುಪಾಯಿ ದುಡಿದವರು ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಣ ಗಳಿಸಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Bharathadalli Ottu Yestu Rajyagalive,How Many States Are There In India?,


vokalandroid