ಭಾರತ ಅತಿ ಪುರಾತನ ಗ್ರಂಥ ಯಾವುದು? ...

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಪುರಾತನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪವಿತ್ರ ಶ್ಲೋಕಗಳು ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಗ್ರಂಥಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹಳೆಯ ಪದದ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಹಳೆಯ ಗ್ರಂಥವಿದೆ 4 ವೇದಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾನನ್ ವೈದಿಕ ಶಾಲೆ ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಅತಿ ಪುರಾತನ ಗ್ರಂಥ ಯಾವುದು
ಪುರಾತನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪವಿತ್ರ ಶ್ಲೋಕಗಳು ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಗ್ರಂಥಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹಳೆಯ ಪದದ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಹಳೆಯ ಗ್ರಂಥವಿದೆ 4 ವೇದಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾನನ್ ವೈದಿಕ ಶಾಲೆ ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಅತಿ ಪುರಾತನ ಗ್ರಂಥ ಯಾವುದು
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

ಓದಿದನ್ನು ಮರೆಯದೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ? ...

ಆಗಿದ್ದನ್ನ ಮರೆಯದೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ 1 ತೋ 1000 ರುಪೀಸ್ ನೋಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Bharatha Athi Purathana Grantha Yavudu,Which Is The Oldest Book Of India?,


vokalandroid