ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ...

500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

More Answers


ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಇಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ನಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ w4 ಫಿಲಂ ಕಮ್ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ತರ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾರು ನಂಬರ್ ಸಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ
ಇಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ನಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ w4 ಫಿಲಂ ಕಮ್ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ತರ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾರು ನಂಬರ್ ಸಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ
Likes  75  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಬಳಸು ಮ್ಬ ಸಲುವ ಕೇಳುವುದಾದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತುಂಬಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಅದು ನನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆಫ್ರಿಕಾ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡುವ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಹಳ್ಳಿ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ರೀತಿಯನ್ನು ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸವಾಲ್ ಇರುವಂತ ಜನರಿಗೆ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬೇಕು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ
ಬಳಸು ಮ್ಬ ಸಲುವ ಕೇಳುವುದಾದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತುಂಬಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಅದು ನನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆಫ್ರಿಕಾ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡುವ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಹಳ್ಳಿ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ರೀತಿಯನ್ನು ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸವಾಲ್ ಇರುವಂತ ಜನರಿಗೆ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬೇಕು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ
Likes  68  Dislikes      
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Gram Panchayathigalu Abhivriddhigondilla Yake,


vokalandroid