ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪಿತಾಮಹ ಯಾರು? ...

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಚಾಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಬೇಜ್ ಅವರು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ನಂತರ ಗಣಕಯಂತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಅವರ ನಂತರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ 37ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಎಂಜಿನ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದರು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಇಂಜಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮೂಲ ಹರಿವಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಿತ ಸ್ಮರಣೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ದೇಶದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸಾವಿರ 833 ರಿಂದ ಸಾವಿರ 871 ರ ಒಳಗೆ ಗಣಕಯಂತ್ರವನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಯಾರು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು
ಚಾಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಬೇಜ್ ಅವರು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ನಂತರ ಗಣಕಯಂತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಅವರ ನಂತರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ 37ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಎಂಜಿನ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದರು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಇಂಜಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮೂಲ ಹರಿವಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಿತ ಸ್ಮರಣೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ದೇಶದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸಾವಿರ 833 ರಿಂದ ಸಾವಿರ 871 ರ ಒಳಗೆ ಗಣಕಯಂತ್ರವನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಯಾರು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು
Likes  11  Dislikes      
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Computer Pithamaha Yaru,Who Is The Father Of A Computer?,


vokalandroid