ಸೋಮಾರಿಯಾಗಿರುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕ್ರೀಡೆ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ...

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಮುಖವನ್ನು ಎಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಗು ವಾಟ್ ಇವಾಗಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತಲೇ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಬಿಕಂ 3rd ಮೈನ್ ತಿಂಕಿಂಗ್ ಇರಬಹುದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ
ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಮುಖವನ್ನು ಎಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಗು ವಾಟ್ ಇವಾಗಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತಲೇ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಬಿಕಂ 3rd ಮೈನ್ ತಿಂಕಿಂಗ್ ಇರಬಹುದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

ques_icon

ques_icon

ques_icon

ques_icon

More Answers


ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯ ಎಲ್ಲಾ ಹುಡುಗರು ಒಬ್ಬರೇ ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಬರುತ್ತಿದೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೀತಿ ನೋಡಿ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವಳನ್ನ ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು
ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯ ಎಲ್ಲಾ ಹುಡುಗರು ಒಬ್ಬರೇ ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಬರುತ್ತಿದೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೀತಿ ನೋಡಿ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವಳನ್ನ ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಸೋ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಫ್ರೆಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೋ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಹೆದರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೊಸ ಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಂದುಬಿಟ್ರೇ ಚಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬರಕ್ಕೆ ರಿಪೇರಿಗೆ ಫಾರ್ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಬೇಕು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ
ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಸೋ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಫ್ರೆಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೋ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಹೆದರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೊಸ ಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಂದುಬಿಟ್ರೇ ಚಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬರಕ್ಕೆ ರಿಪೇರಿಗೆ ಫಾರ್ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಬೇಕು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ
Likes  15  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಇದು ನಾವು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ನಾವು ನಂಬಿದ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಮೇಲೆ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಕ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ
ಇದು ನಾವು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ನಾವು ನಂಬಿದ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಮೇಲೆ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಕ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಬೇಜಾರಾದಾಗ ಎಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಎಲ್ ಫುಲ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಈಗೀಗ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ
ಆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಬೇಜಾರಾದಾಗ ಎಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಎಲ್ ಫುಲ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಈಗೀಗ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ
Likes  15  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಎಲ್ಲ ಸ್ತುದೆಂಟ್ ಒಂದೇ ತರ ಇರಲ್ಲ ಕೆಲವರ ನಾವು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು
ಎಲ್ಲ ಸ್ತುದೆಂಟ್ ಒಂದೇ ತರ ಇರಲ್ಲ ಕೆಲವರ ನಾವು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಅವ್ರ್ನ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವರ ಜೊತೆ ಅವರಂಗೆ ಇದ್ದು ಅವರನ್ನು ನಂಬರ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವರ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ನಾನು ಯಾರು ಉತ್ತರ 6t ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು
ಅವ್ರ್ನ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವರ ಜೊತೆ ಅವರಂಗೆ ಇದ್ದು ಅವರನ್ನು ನಂಬರ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವರ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ನಾನು ಯಾರು ಉತ್ತರ 6t ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಆಕ್ಟಿವ ಮೋಟಿವೇಷನಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮನೆಯ ಮುಂದುಗಡೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಕುಮಾರ ಕುಮಾರ ಕುಮಾರ
ಆಕ್ಟಿವ ಮೋಟಿವೇಷನಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮನೆಯ ಮುಂದುಗಡೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಕುಮಾರ ಕುಮಾರ ಕುಮಾರ
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Somariyagiruva Makkalannu Kreede Kadege Akarshisuvudu Hege,


vokalandroid