ನನ್ನ ಪತಿ ನನ್ನ ಬಳಿ ಹುಚ್ಚು ಹುಚ್ಚಾಗಿ ಆಡುತ್ತಾನೆ, ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಾನೆ. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಅವನು ಇದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ...

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಅವಾಗವಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇದು ಕೆಲವು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಜಗಳ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಅಭಿರುಚಿಗಳು ಬೇರೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವ ನ್ಯೂ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೋ ಕೆಲವು ವರ್ತನೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ಆಗಿರಬಹುದು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅವರು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇತರೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಫಸ್ಟು ನೋಡಬೇಕಾದರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೆಂಡರ್ ಒಳ್ಳೆಯವರೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸಿದರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಿದರೆ ನಂತರ ಇತರ ಜಗಳಗಳು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಇಬ್ಬರೂ ಅರ್ಗುಮೆಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ರೀತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ತರಗತಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಗಂಡಸರಿಂದ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲೆಮ್ ಏನಾದರೂ ಇರಬಹುದೆಂದು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಡೆ ನೀವು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದರೂ ಕೂಡ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೆ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುವುದು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಯಾವ ಗೋಪಾಲ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ಇತರ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅವರು ಹೇಳಿದರೆ ನನಗೆ ಬೇಸರ ಆಗ್ತದೆ ಇತರ ಹೇಳುವುದು ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾರು ಹಿರಿಯರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಮಾತಾಡು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಲ್ಯೂಷನ್
ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಅವಾಗವಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇದು ಕೆಲವು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಜಗಳ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಅಭಿರುಚಿಗಳು ಬೇರೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವ ನ್ಯೂ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೋ ಕೆಲವು ವರ್ತನೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ಆಗಿರಬಹುದು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅವರು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇತರೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಫಸ್ಟು ನೋಡಬೇಕಾದರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೆಂಡರ್ ಒಳ್ಳೆಯವರೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸಿದರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಿದರೆ ನಂತರ ಇತರ ಜಗಳಗಳು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಇಬ್ಬರೂ ಅರ್ಗುಮೆಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ರೀತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ತರಗತಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಗಂಡಸರಿಂದ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲೆಮ್ ಏನಾದರೂ ಇರಬಹುದೆಂದು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಡೆ ನೀವು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದರೂ ಕೂಡ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೆ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುವುದು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಯಾವ ಗೋಪಾಲ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ಇತರ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅವರು ಹೇಳಿದರೆ ನನಗೆ ಬೇಸರ ಆಗ್ತದೆ ಇತರ ಹೇಳುವುದು ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾರು ಹಿರಿಯರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಮಾತಾಡು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಲ್ಯೂಷನ್
Likes  65  Dislikes      
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

ನಾನು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಬೇರೆಯವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ, ನನ್ನ ಗಂಡನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ? ...

<html><body><p>ಅದು ಬೇಡ ಅಂದರೆ&nbsp; ನೀವಿಬ್ಬರೂ </p> <p>ಸ್ವಾತಂತ್ರರಾಗಿರುವುದು&nbsp; ಒಳ್ಳೇದು&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p> </body></html>ಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

ನನ್ನ ಗಂಡ ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೋಹುದು? ...

ಸರ ನನ್ನ ಗಂಡ ಬೇರೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಬಂದಿದ್ದಾರಂತೆ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಬರ್ಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ನಿಮ್ಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

ನನ್ನ ಗಂಡ ಓದುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ...

ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ಹೋದವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆ ಹೇಳಿದ ಕಥೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಓದಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಜೀವನ ಹೇಗಿರತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಪಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

ನಾನು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ, ಅಂತರ್ ಜಾತಿ ವಿವಾಹವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇ, ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮನೆಯವರಿಂದ ದೂರ ಇರಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಎಂದರೆ ಪ್ರಾಣ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ? ...

ನಮಸ್ಕಾರ ಮದುವೆ ಅಂತರ ಜಾತಿಯ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಮನೆಯವರನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಿ ಹೆಂಡ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಾ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಅಂದು ಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

ನನ್ನ ಗಂಡ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನನ್ನು ದೂಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ತುಚ್ಛ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ, ನಾನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಮತ್ತು ನಾನು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು? ...

ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಗಂಡ ಯಾವಾಗಲು ನನ್ನ ದೂಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ತುಚ್ಚ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ಆಯಿತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ಶಾಮೀಲಾ ಗುವಂತೆ ವಿಚಾರಣೆ ಗಂಡನಿಗೆ ಮೊಸರಲ್ಲೂ ಕಲ್ಲು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

ಲವ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಹುಡುಗಿಯರು, ಬೇರೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯವಾದ ಮೇಲೆಯೂ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಹುಡುಗನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೀನಿ ಎಂದು ಏಕೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? ...

ಈಗ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಹುಡುಗೀರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹುಡುಗಿನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ ಅರಮನೆಯವರು ಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

ಮದುವೆಯಾಗಿ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಿರುವ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಅವಳಿಗಿಂತ ಏಳು ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವನು, ನಾನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯೇ? ...

ನಿಮಾರ್ ಜ್ರ ಖಂಡಿತ ಸರಿಯಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೋ ವಿಷಯ ಏನೆಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ್ದೆಡ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮಂತಹ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಓಡಿಸಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಹುಡುಗಿ ತಾನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ ಹುಡುಗನನ್ನು ಏಕೆ ನೆನೆಯುತ್ತಾಳೆ? ...

<html><body><p>ಎಲ್ಲ ಹುಡಿಗೀಯರಿಗೂ ತಾನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಹುಡುಗನ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಕನಸು ಇರುತದೆ .ಹುಡಿಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಬೇರೊಬ್ಬನನ್ನು ಮದುವೆ ಆದಾಗ .ತನ್ನ ಗಂಡ ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟ ಗುಣಗಳು ಇಲ್ಲವಾಗಿದ್ದು ,ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹುಡಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Nanna Pty Nanna Bali Huchchu Huchchagi Aduththane Nannu Bittu Hoguvudagi Bedarike Hakuththane Mundina Baori Avanu Ide Madariyalli Varthisidaga Nanu Enu Madabeku,


vokalandroid