ನನ್ನ ಮಾಜಿ ಪ್ರೇಯಸಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬ್ರೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಮತ್ತೇ ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದು ಬೇರೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳು ನನ್ನಿಂದ ಎನ್ನನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ? ...

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ನಂತರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದು ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅವರು ನನಗೆ ಏನು ಬಯಸುತ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಾ ಬಯಸದೆ ನಾ ಎಲ್ಲ ಎರಡು ಸಲ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಜೊತೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಅವರನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಜನಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಲಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ದೇವರು ನಿನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿರಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ನೀನು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೇಯಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇರೋದೇ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮತ್ರ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದು ಎರಡು ರೀತಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಘಾಸಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದೆ ಜನಗಳು ಬಹಳ ಡೇಂಜರ್ ಆದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ನೀವು ತುಂಬಾ ನೆಗ್ಲೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರ ಮುಂದೆ ನೋಡಪ್ಪ ನಿನ್ನಂತ ಮಹಾತಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಾನು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಜೀವನವನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಫುಲ್ ಆಗಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದು ಅಥವಾ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ
ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ನಂತರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದು ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅವರು ನನಗೆ ಏನು ಬಯಸುತ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಾ ಬಯಸದೆ ನಾ ಎಲ್ಲ ಎರಡು ಸಲ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಜೊತೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಅವರನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಜನಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಲಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ದೇವರು ನಿನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿರಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ನೀನು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೇಯಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇರೋದೇ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮತ್ರ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದು ಎರಡು ರೀತಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಘಾಸಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದೆ ಜನಗಳು ಬಹಳ ಡೇಂಜರ್ ಆದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ನೀವು ತುಂಬಾ ನೆಗ್ಲೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರ ಮುಂದೆ ನೋಡಪ್ಪ ನಿನ್ನಂತ ಮಹಾತಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಾನು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಜೀವನವನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಫುಲ್ ಆಗಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದು ಅಥವಾ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ
Likes  107  Dislikes      
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡೋದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾಳೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿಲ್ಲಾ, ಆದರೆ ಅವಳನ್ನು ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ? ...

ಮೊದಲು ಅವರು ಯಾರ್ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅವರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂದುವರೆ ಇಬ್ಬರ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿದರೆ ಆಸೆಗಳಿಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ನಿಮಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

ನನಗೆ ಲವ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಸರಿಹೊಂದು ಹುಡುಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ? ...

ಅನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ ಪರಿಚಯ ತಾರೆ ನಿಮಗ್ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋಕೆ ಬರಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಜೀವನವಲ್ಲ ಜೀವನದಲಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರೀತಿಸೋದಿಲ್ಲ ಏಕೆ? ...

ನಮನ ಯಾರು ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅದು ಅವರ ಫೋಟೋ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಬ್ರಿಂದವನ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಾರದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲಿ ಅಂತ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮೈಂಡ್ಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

ನಾನು ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಮಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಅವಳಿಗೂ ನಾನೆಂದರೆ ಇಷ್ಟ, ಆದರೆ ಮನೆಯವರು ಒಪ್ಪುತಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ...

ಮೊದಲು ಯಾಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಆದಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಗ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸುವ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೀತಿ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಕಣ್ಮಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

ನಾನು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯವಾದ, ಆ ಹುಡುಗ ಮೊದಲು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ, ಆದರೆ ಈಗ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಲಿ? ...

ಸೋ ಇದು ಹೇಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನೇನೋ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ರಸ್ತೆ ಬಲ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ವಾರ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಟೈಂಪಾಸ್ ಅಂತಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Nanna Maji Preyasi Nannondige Breakup Madikonda Nanthara Maththe Nanna Bali Bandu Berobbarondige Sambandhavannu Hondiddu Khushiyagiddene Endu Heluththiddale Avalu Nanninda Ennanu Bayasuththiddale,


vokalandroid