ಬೇರೆ ಹುಡುಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನನ್ನ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಗೇ ಆಗಿದ್ದು, ನಾನು ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಹುಡುಗಿಯೊಂದಿಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತದೆ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ...

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ನಮಸ್ಕಾರ ಬೇರೆ ಹುಡುಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಇನ್ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತನ ಜೊತೆ ನಿಮಗೆ ಲವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬಹುದು ಎಲ್ಲಾ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ದಿನ ಬೆಳಗಾದರೆ ಮನಸ್ ಒಳಗಡೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ಕಾಮನ್ ಸೈಟ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದೇ ತರಹ ಮೆಂಟಲ್ ಇಟ್ಟಿರುವ ತುಂಬಾ ಜನರು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳುವುದು ಹೇಳುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವವರು ಮಾಡಲ್ಲ ಮಾಡುವುದು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವರತ್ರ ಹೋಗಿ ಮೊದಲು ಅವರು ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತುಂಬಾ ಕಂಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡುವ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅವಗ ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಡಿ ಇತರ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಕಾಮನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಈ ತರ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
ನಮಸ್ಕಾರ ಬೇರೆ ಹುಡುಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಇನ್ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತನ ಜೊತೆ ನಿಮಗೆ ಲವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬಹುದು ಎಲ್ಲಾ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ದಿನ ಬೆಳಗಾದರೆ ಮನಸ್ ಒಳಗಡೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ಕಾಮನ್ ಸೈಟ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದೇ ತರಹ ಮೆಂಟಲ್ ಇಟ್ಟಿರುವ ತುಂಬಾ ಜನರು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳುವುದು ಹೇಳುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವವರು ಮಾಡಲ್ಲ ಮಾಡುವುದು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವರತ್ರ ಹೋಗಿ ಮೊದಲು ಅವರು ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತುಂಬಾ ಕಂಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡುವ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅವಗ ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಡಿ ಇತರ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಕಾಮನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಈ ತರ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
Likes  60  Dislikes      
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

ಹುಡುಗರು ತನ್ನ ಹುಡುಗಿ ಬೇರೆ ಹುಡುಗರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬಾರದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ, ತಾವು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಹುಡುಗಿಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಏಕೆ? ...

ಹುಡುಗರಿಗೆ ಏನು ತೇಗ ಹುಡುಗೀರು ಬೇರೆ ಹುಡುಗುರ ತ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹುಡುಗಿನ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು ನನ್ ಜೊತಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

ನನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಹುಡುಗಿ ನನ್ನ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಹೊರೆಗೆ ಹೋಗಲು ಕರೆದಿದ್ದಾಳೆ, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವುವಾಗಿದೆ, ನಾನು ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರುವುದು ಹೇಗೆ? ...

ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ಪಡೋ ಹುಡುಗಿ ನನ್ನ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತ ನಾನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ಕರೆದಿದ್ದಾಳೆ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗಿದೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟ ಪಡೋ ಹುಡುಗಿ ಇಷ್ಟಪಡ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಪಡಬೇಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ? ...

ಇನ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಜಾರ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ತಿರುಮಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

ನನ್ನ ಹುಡುಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ? ...

ಈಗವರು ಯೋಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಏನಾದರೂ ಪರ್ಸನಲ್ ಉತ್ತರ ಇರಬಹುದು ಬೇರೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಇರಬಹುದು ಏನೋ ಟೆನ್ಶನ್ ಇರಬಹುದು ಆದ್ರಿಂದ ಅವರ ಹನುಮಾನ್ ಇರ್ತಾಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

ನನಗೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ಅವಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅವಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿ? ...

ಒಬ್ಬರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಇವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲೇಬೇಕೆಂದು ಈಗ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು ಈಗ ಅವರು ಏನಾದರೂ ನೀವು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಊಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹುಡುಗಿ ನನ್ನಿಂದ ದೂರ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ? ...

ಮರೆಯೋಕೆ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಆ ಪ್ರೀತಿನ ಹೆಂಗ್ ಪಡುವುದು ಅನ್ನೋದು ಕಡೆ ಗಮನ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ನನಗೆ ಮೋಸ ತೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ವಿಷಯ ಗ್ರೂಪ್ ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿಸೋ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನನ್ನ ವಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

ಹುಡುಗಿಯರು ಒಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ, ಬೇರೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೆ ಸಲುಗೆಯಿಂದ ಇರಲು ಕಾರಣ ತಿಳಿಸಬಹುದೇ? ...

ಹುಡುಗೀರು ಒಬ್ರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆ ಸಲಹೆಯಿಂದ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೆಳಗೆ ತಪ್ಪು ಸತ್ತರೆ ಪ್ರೀತಿನೇ ಬೇರೆಬೇರೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರತ್ರ ಮಾತ್ರನೇ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋರ್ ಹತ್ತಿರ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Bere Hudugiyondige Jothe Dating Maduththiruva Nanna Aptha Snehithanondige Preethiyalli Biddiddene Nanu Ge Agiddu Nanu Sanna Pattanadinda Bandiddene Maththu Ee Bagge Yarigu Helalu Sadhyavaguththilla Nanna Snehithanannu Innondu Hudugiyondige Nodidaga Nanage Bahalashtu Bejaraguththade Nanu Enu Madabeku,


vokalandroid