ಅನುಸರಿಸಲು 10 ಉತ್ತಮ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಯಾವುವು? ...

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹವ್ಯಾಸಗಳ ನನ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟ ಅಂತ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮಧ್ಯಮ ತಾನು ಹೇಳಲಾಗುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳಲು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಸಂಗೀತ ಕಲಿಯುವುದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಸ್ಕೆಚಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ನೀವು ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ನೀವೇ ಅಂದ್ರೆ ಯುವ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಯಾರ ಜೊತೇನೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಒಂದ್ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ನೀವು ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಾಲ ಕಳೆದೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಹಾಗೆ ಸೊಂಗ್ ವಿಹಾರಿಕ ಬನ್ನಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಹುದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲವೇ ಒಂದು ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡು ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದಿಫರೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಲಿರಿ ಕಲಿಯೋದು ನಿಮಗೆ ಹವ್ಯಾಸ ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಆಗಿರಬಹುದು ಆಗಿರಬಹುದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ 1 ವೇದಗಳ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಯಾವ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಜನ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಕುತೂಹಲ ನಿಮಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಾಡುವುದು ಟೂರಿಂಗ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಸವೆ ಎವರಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಟ್ರೆಕ್ ಮಾಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ
ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹವ್ಯಾಸಗಳ ನನ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟ ಅಂತ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮಧ್ಯಮ ತಾನು ಹೇಳಲಾಗುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳಲು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಸಂಗೀತ ಕಲಿಯುವುದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಸ್ಕೆಚಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ನೀವು ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ನೀವೇ ಅಂದ್ರೆ ಯುವ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಯಾರ ಜೊತೇನೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಒಂದ್ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ನೀವು ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಾಲ ಕಳೆದೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಹಾಗೆ ಸೊಂಗ್ ವಿಹಾರಿಕ ಬನ್ನಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಹುದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲವೇ ಒಂದು ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡು ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದಿಫರೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಲಿರಿ ಕಲಿಯೋದು ನಿಮಗೆ ಹವ್ಯಾಸ ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಆಗಿರಬಹುದು ಆಗಿರಬಹುದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ 1 ವೇದಗಳ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಯಾವ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಜನ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಕುತೂಹಲ ನಿಮಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಾಡುವುದು ಟೂರಿಂಗ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಸವೆ ಎವರಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಟ್ರೆಕ್ ಮಾಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ
Likes  69  Dislikes      
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಓದಿದ ನಂತರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ? ...

ನೀವು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳು ಎಂದರೆ ಒಂದು ಪುಟದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಜೋರಾಗಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಮಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ತಿಳಿದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಜೀವನದ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡಿದಾಗ, ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಮೂಡುವುದು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲವೇ? ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದರು ಪರಿಹಾರವಿದಯೇ? ...

ಇದು ನಿಜಾನಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರಬಹುದು ನಂಬಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಕೋತಿ ಒಂದ್ಸಲ ಅವರು ಮನಸ್ಸಿನ ವಾದ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಅಂಕಿತಗಳು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ಈಗ ಒಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

ಇಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಿಂತ ಯಂತ್ರ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆಯೇ? ...

ನಮಸ್ಕಾರ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಇಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಿಂತ ಯಂತ್ರ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚಾತುರ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಮಾತಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಸಂಜೆವರ್ಗೂ ಅವರ ಆಟದ ಜೊತೆ ತಿಂದರೆ ಗಮನಹರಿಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

ಸತ್ತಾಗ ನಾವು ಬರೀ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರು ಏಕೆ ಹಣದ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ? ...

ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಸತ್ತರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅವರ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಒಂದು ಕಲ್ಕುಡ ನಿವಾರಣಾ ಪತದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತು ಪೂಜಾಗಾಂಧಿ ಸ್ಟೇಟಸ ಮಾಡಬೇಕು ಸಂಪನ್ನೆ 61 ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ದುರಾಸೆ ಆಭರಣದಿಂದ ಮಾಡಿದವರ ಬಳಿ ಏಕೆಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ನುಡಿದರು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಮಾಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

More Answers


ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಜೀವನದ ಒತ್ತಡ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಇದ್ದರೆ ನಾಳೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವುದು ಮಾನಸಿಕ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಬರುವುದು ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅದು ಬಹಳ ಮಾಡುವುದು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಖುಷಿ ಸಿಗುವಂತಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹವ್ಯಾಸ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು
ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಜೀವನದ ಒತ್ತಡ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಇದ್ದರೆ ನಾಳೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವುದು ಮಾನಸಿಕ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಬರುವುದು ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅದು ಬಹಳ ಮಾಡುವುದು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಖುಷಿ ಸಿಗುವಂತಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹವ್ಯಾಸ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು
Likes  18  Dislikes      
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Anusarisalu 10 Uththama Havyasagalu Yavuvu,


vokalandroid