ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಗೊಂದಲವಾಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಲಹೆ ಏನು? ...

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಜೀವನ ಗೊಂದಲಮಯ ವಾದರೆ ನಾನು ಹೇಳುವುದು ಈ ಎರಡೇ ಎರಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತತೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿರಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲು ಕೊಡುತ್ತೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಂದರ್ಭಗಳ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಸಿಗತ್ತೆ ನೀವು ಪ್ರಶಾಂತತೆಯಿಂದ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಹೇಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬೇಕು ಗೊಂದಲ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಸರ ನಂಬರ್1 ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ 20 ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದು ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ಹತ್ತು ಹತ್ತು ನೂರು ನಿಮಗೂ ಇಂತಹ ಪ್ರಶಾಂತತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಸೋ ಅಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಂದರ್ಭದ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅನುಸಾರ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು
ಜೀವನ ಗೊಂದಲಮಯ ವಾದರೆ ನಾನು ಹೇಳುವುದು ಈ ಎರಡೇ ಎರಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತತೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿರಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲು ಕೊಡುತ್ತೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಂದರ್ಭಗಳ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಸಿಗತ್ತೆ ನೀವು ಪ್ರಶಾಂತತೆಯಿಂದ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಹೇಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬೇಕು ಗೊಂದಲ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಸರ ನಂಬರ್1 ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ 20 ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದು ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ಹತ್ತು ಹತ್ತು ನೂರು ನಿಮಗೂ ಇಂತಹ ಪ್ರಶಾಂತತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಸೋ ಅಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಂದರ್ಭದ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅನುಸಾರ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು
Likes  62  Dislikes      
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

ಸತ್ತಾಗ ನಾವು ಬರೀ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರು ಏಕೆ ಹಣದ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ? ...

ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಸತ್ತರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅವರ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಒಂದು ಕಲ್ಕುಡ ನಿವಾರಣಾ ಪತದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತು ಪೂಜಾಗಾಂಧಿ ಸ್ಟೇಟಸ ಮಾಡಬೇಕು ಸಂಪನ್ನೆ 61 ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ದುರಾಸೆ ಆಭರಣದಿಂದ ಮಾಡಿದವರ ಬಳಿ ಏಕೆಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ನುಡಿದರು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಮಾಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

ಜನರು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಕಾರತ್ಮತೆ ಬಿಟ್ಟು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ ಏಕೆ? ...

ಹೌದು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲಿರುವ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಯಂತೆ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಿಂದ ಕಾರಣ ಕಂಡರು ಇಷ್ಟೇ ಬಿಡಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕಂಡರಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕುತ್ತಾನೆ? ...

ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಾಯಿಸುತೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಈಗ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಆಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

ಓದಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಲಿ? ...

ನಮಸ್ತೆ ಓದಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನಕರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹರಸಾಹಸದಿಂದ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿರುವಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

More Answers


ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಗೊಂದಲಮಯವಾಗಿ ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲಾ ಒಂದು ದಿನ ಸಾವಿರಾರು ವಿಷಯಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಾವು ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೊದಲು ಆದ್ಯತೆ ಯಾವುದು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಎಂದು ಕೇಳಿ ನೀವು ಈ ಗೊಂದಲ ಗೊಂದಲಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹಿಡಿದು ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ತರ್ಗೆಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯೂ ಶುಡ್ ಫೋಕಸ್ ಫೋಕಸ್ ಬಿಟ್ ಅಳಬಾರದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಬೇಡ್ವಾ ದಂತ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಅಕಸ್ಮಾತು ನೀವಾಗಿ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆ ನ ನೀವೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ನಾವ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗ ಈ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರಾಕೆಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಮರದಿಂದ ಏನು ಬೀಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಾಗ ಮರದ ಕೊಂಬೆಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ತಗೋತೀವಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ ತರ ಬಿಡದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಯಾವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ
ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಗೊಂದಲಮಯವಾಗಿ ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲಾ ಒಂದು ದಿನ ಸಾವಿರಾರು ವಿಷಯಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಾವು ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೊದಲು ಆದ್ಯತೆ ಯಾವುದು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಎಂದು ಕೇಳಿ ನೀವು ಈ ಗೊಂದಲ ಗೊಂದಲಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹಿಡಿದು ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ತರ್ಗೆಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯೂ ಶುಡ್ ಫೋಕಸ್ ಫೋಕಸ್ ಬಿಟ್ ಅಳಬಾರದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಬೇಡ್ವಾ ದಂತ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಅಕಸ್ಮಾತು ನೀವಾಗಿ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆ ನ ನೀವೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ನಾವ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗ ಈ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರಾಕೆಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಮರದಿಂದ ಏನು ಬೀಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಾಗ ಮರದ ಕೊಂಬೆಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ತಗೋತೀವಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ ತರ ಬಿಡದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಯಾವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ
Likes  71  Dislikes      
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Namma Jeevana Gondalavagiruva Sandarbhadalli Pramukha Vishayagala Mele Gamanavannu Kendreekarisuva Nimma Athyuththama Salahe Enu,


vokalandroid