ನಾನು ಖಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೇ ಅದರಿಂದ ಹೊರ ಬರಲು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ...


Similar Questions

ques_icon

ques_icon

ques_icon

ques_icon

More Answers


ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಎಕ್ಸಂ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನದು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ನಿನ್ನಂತ ದು ಪಿಂಟು ಪಿಂಟು ಮಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗುರಿ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಕುರಿತು ಗಂಡಿಗೆ ನಾಗರಿಕ ಕೊಂಡಿರುವಾಗ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಬುದು tv9 ಪೂರಿ ಪ್ರೆಸ್ ನನ್ನದೇ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಯಿಲೆ ನಲ್ಲಿ cbse.nic.in ಕೊಟೇಶನ್ ಆಫ್ ಟಿ ವಿ ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀವು ಬರೆಯುವುದು ಕ ವಾಗಿರೋದು
Romanized Version
ಎಕ್ಸಂ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನದು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ನಿನ್ನಂತ ದು ಪಿಂಟು ಪಿಂಟು ಮಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗುರಿ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಕುರಿತು ಗಂಡಿಗೆ ನಾಗರಿಕ ಕೊಂಡಿರುವಾಗ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಬುದು tv9 ಪೂರಿ ಪ್ರೆಸ್ ನನ್ನದೇ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಯಿಲೆ ನಲ್ಲಿ cbse.nic.in ಕೊಟೇಶನ್ ಆಫ್ ಟಿ ವಿ ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀವು ಬರೆಯುವುದು ಕ ವಾಗಿರೋದುEksan Ithara Vyakthi Nannadu Ondu Tingalu Namage Namage Yava Reethiya Ninnantha Du Pintu Pintu Mandre Ondu Guri Ondu Kayile Kurithu Gandige Nagarika Kondiruvaga Nambike Embudu Tv9 Poori Press Nannade Ondu Kayile Idakke Innondu Kayile Nalli Cbse.nic.in Quotation Of T V Y Hechchagi Neevu Bareyuvudu Qa Vagirodu
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಕಿನ್ನತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ರೆಶನ್ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಪಡಿ ನೀವು ಈಗ ಖಿನ್ನತೆಗೊಳಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಿಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಷ್ಟು ಆನಂದ ಒಂದು ಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಕಲಿತರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದು ಬಂದಿರುವುದು ಬಂದಿರುವುದು ಮೂರ್ತಿನ ಮೂರ್ತಿನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ವೇಸ್ಟ್ ಆಯಿತಲ್ಲಾ ನೀವು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಆನಂದ ಪಡಿ ಅಂತ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ಯಾರ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರ ಬರೋದಿಕ್ಕೆ ಶುಭ ಸಮಯ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಸಮಾನತೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಾರ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಿಂದ ಜೀವನ ಕಾಲೇಜಿಂದ ತೆಗೆದು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಇಟ್ಟು ಆನಂದ ಆನಂದ ಕ್ಷಣಗಳ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಆಸ್ವಾದಿಸಬೇಕು ಬೇಕು ಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದವರ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ ಹತ್ತಿರ ನನ್ನನ್ನು ಸಮಯ ಬೇಕು ಈ ಮಾಡಿ ನೀವು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ ಬರ್ತೀರಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು
Romanized Version
ಕಿನ್ನತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ರೆಶನ್ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಪಡಿ ನೀವು ಈಗ ಖಿನ್ನತೆಗೊಳಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಿಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಷ್ಟು ಆನಂದ ಒಂದು ಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಕಲಿತರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದು ಬಂದಿರುವುದು ಬಂದಿರುವುದು ಮೂರ್ತಿನ ಮೂರ್ತಿನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ವೇಸ್ಟ್ ಆಯಿತಲ್ಲಾ ನೀವು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಆನಂದ ಪಡಿ ಅಂತ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ಯಾರ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರ ಬರೋದಿಕ್ಕೆ ಶುಭ ಸಮಯ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಸಮಾನತೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಾರ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಿಂದ ಜೀವನ ಕಾಲೇಜಿಂದ ತೆಗೆದು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಇಟ್ಟು ಆನಂದ ಆನಂದ ಕ್ಷಣಗಳ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಆಸ್ವಾದಿಸಬೇಕು ಬೇಕು ಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದವರ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ ಹತ್ತಿರ ನನ್ನನ್ನು ಸಮಯ ಬೇಕು ಈ ಮಾಡಿ ನೀವು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ ಬರ್ತೀರಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳುKinnathe Andre Depression Iddare Enu Madabeku Nanu Ondu Heltheeni Adanna Prayathnapadi Neevu Iga Khinnathegolagagi Eshtu Dina Neevu Nimma Jeevanadinda Minus Madtha Iddeera Eshtu Ananda Ondu Kshanagalanna Kalithare Nimma Jeevanadalli Udaharanege Bandiruvudu Bandiruvudu Bandiruvudu Murthina Murthina Nimma Jeevana Kaladalli Muru Tingalu Waist Ayithalla Neevu Muru Tingalu Ananda Padi Antha Kshanagalanna Neeve Nimma Yara Ms Madkontha Madikondu Hora Barodikke Shubha Samaya Kodtheera Asamanatheyinda Horagade Baruva Samayakke Prakara Tingalu Nimma Jeevanadinda Jeevana Kalejinda Tegedu Khinnathege Ittu Ananda Ananda Kshanagala Nanage Ishtavilla Nanu Eshtu Jeevanada Prathi Kshanavu Asvadisabeku Beku Kshana Nanna Ondu Kutumbadavara Nanna Snehithara Maththe Nanage Ishtavagilla Haththira Nannannu Samaya Beku Ee Madi Neevu For Your Tinnuththidda Horabaruththade Bartheera Dhanyavadagalu
Likes  81  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಡಿಪ್ರೆಶನ್ ಇದು ಮಾನಸಿಕವಾದದ್ದು ನಾವು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾರು ನಾವು ಸೈಟಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿನಗೆ ಈ ತರ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಎಂತದೆ ಆಗಲಿ
ಡಿಪ್ರೆಶನ್ ಇದು ಮಾನಸಿಕವಾದದ್ದು ನಾವು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾರು ನಾವು ಸೈಟಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿನಗೆ ಈ ತರ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಎಂತದೆ ಆಗಲಿ
Likes  15  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವರ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ 1 ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನು ಈ ಈ ವರೆಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವತ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ವೃಷಣಗಳು ಇವತ್ತು ಬರೋದು ನಾಳೆ ಹೊಟ್ ಆಗೋ ತರ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬರಬೇಕಾದರೆ ನಂದು ಆಯ್ತು ಇವತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಬೇಕು ಆಗುತ್ತೆ ಅದಿಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಪಡೆದು ದೂರ ಮಾಡಿ ಉತ್ತಮ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಪ್ರೆಶನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದ್ದೆ ಇರುತ್ತೆ ಆಸೆಯೇ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ನಿಜ ಎಲ್ಲಾ ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲಾ ಬಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಆದರೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಆದ ಕಾರಣ ಹುಡುಕಿದರೆ ಇಷ್ಟು ಡಿಪ್ರೆಸ್ ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ
Romanized Version
ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವರ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ 1 ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನು ಈ ಈ ವರೆಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವತ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ವೃಷಣಗಳು ಇವತ್ತು ಬರೋದು ನಾಳೆ ಹೊಟ್ ಆಗೋ ತರ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬರಬೇಕಾದರೆ ನಂದು ಆಯ್ತು ಇವತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಬೇಕು ಆಗುತ್ತೆ ಅದಿಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಪಡೆದು ದೂರ ಮಾಡಿ ಉತ್ತಮ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಪ್ರೆಶನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದ್ದೆ ಇರುತ್ತೆ ಆಸೆಯೇ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ನಿಜ ಎಲ್ಲಾ ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲಾ ಬಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಆದರೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಆದ ಕಾರಣ ಹುಡುಕಿದರೆ ಇಷ್ಟು ಡಿಪ್ರೆಸ್ ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆEnglish Version Annodu Ee Prapanchadalli Yarigu Bittilla 1 Illade Yava Manushyanu Ee Ee Varegu Bandela Illi Non Tale Mele Dodda Parvatha Bandide Antha Vrishanagalu Ivaththu Barodu Nale Hot Ago Tara Ondu Vichara Barabekadare Nandu Aythu Ivaththu Baruththe Hoguththe Yake Ishtu Vichara Madabeku Annodu Enne Point Barabeku Aguththe Adikke Doctor Salahe Padeyuvudu Padedu Dura Madi Uththama Ella Depression Bengaluru Enadru Ondu Karana Edde Iruththe Aseye Duhkhakke Karana Annodu Nurakke Nuru Nija Ella Neene Nanagella Biddaga Navu Santhoshavagi Adare Adare Namma Manassina Kandukondu Ada Karana Hudukidare Ishtu Dipres Ninnannu Horagade Baralu Sadhya Ide
Likes  15  Dislikes      
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Nanu Khinnatheyannu Anubhavisuththiddare Adarinda Hora Baralu Nanu Enu Madabeku,


vokalandroid