ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಅವರು "ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸುಳ್ಳುಗಳ ನಾಯಕ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಏಕೆ? ...

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಬಿಜೆಪಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಿದೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಡರಂಗಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ನೀನು ಸಾಧಿಸಿದ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ಇರುವ ಹೀರೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆ ಗಳು ಮತ್ತು ಬೇರೆ-ಬೇರೆ ತಂಡಗಳಿಂದ ತಂಡಗಳು ರಚಿಸಿರುವ ಅಡಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿವರ್ಗು ಮೋಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ ಮೋದಿ ಬಗ್ಗೆ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಯಾರು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬಿಡದೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೈ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಒಂದು ಮೂಲೆಗೆ ಸ್ವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇಂದಿನ ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಬಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಇವರು ಅರ್ಥ ಆಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಅಪನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೋಸ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಂತ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಂದ ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅವರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಹುದು ಎಂದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದರೂ ಎಲ್ಲರ ಗ್ರಹಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ ಜನರು ನೋಡಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದು ಯಾರು ಉತ್ತಮರು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ
ಬಿಜೆಪಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಿದೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಡರಂಗಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ನೀನು ಸಾಧಿಸಿದ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ಇರುವ ಹೀರೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆ ಗಳು ಮತ್ತು ಬೇರೆ-ಬೇರೆ ತಂಡಗಳಿಂದ ತಂಡಗಳು ರಚಿಸಿರುವ ಅಡಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿವರ್ಗು ಮೋಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ ಮೋದಿ ಬಗ್ಗೆ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಯಾರು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬಿಡದೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೈ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಒಂದು ಮೂಲೆಗೆ ಸ್ವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇಂದಿನ ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಬಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಇವರು ಅರ್ಥ ಆಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಅಪನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೋಸ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಂತ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಂದ ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅವರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಹುದು ಎಂದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದರೂ ಎಲ್ಲರ ಗ್ರಹಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ ಜನರು ನೋಡಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದು ಯಾರು ಉತ್ತಮರು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ
Likes  75  Dislikes      
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಥವಾ ಡಾ. ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ? ...

ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಯಾರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಖಂಡಿತ ಇಬ್ಬರನ್ನು ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ತೂಗಿದ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಮಂದಿಗೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಓಟಿನ ಕೊಡಬಹುದಿತ್ತು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮತಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

ದೇಶಕ್ಕೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗುವುದು ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯಾ? ...

ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಗತಿಯಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಭಾರತ ಅಂದರೆ ಕಡೆಗಣಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಭಾರತ ತುಂಬಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ದೇಶದ ಕಂಟ್ರಿ ಗಳು ಕಂಡು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಏನು ಅನ್ನೋಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

ಚಾಯ್ವಾಲಾ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಕಾರಣವೇ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಅಕ್ಷರಸ್ಥರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದೇ? ...

ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಬಡತನ ಹೇಳಿದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಬಡತನ 2 ಅನುಸರಿಸಿದ ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯಾದ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಒಂದು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

ಮೋದಿ ಅವರು ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಹಲವರು ಇನ್ನೂ ಬೆರಳು ತೋರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ದೂಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಏಕೆ? ...

ನೋಡಿ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ ಅಂದದ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಭಾರ ರಾಜಕಾರಣ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮದುವೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಹೊತ್ತು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ನ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು c1 ಪಾಲಿಸಿದ ಇದು ಜನರು ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

ಈ ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬಹುದು? ...

ಈ ಬಾರಿನೂ ಕೂಡ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರೇ ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ರಂಗಸ್ಥಳ ಎಂತಕ್ ಅಂತದ್ದು ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೂಡ ಹೌದು ಅವರ ಸೇವೆ ಇನ್ನು ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಗತ್ಯತೆಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

ಮಾಯಾವತಿಗೆ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆಯೆಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಾ? ...

ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಂದಂತ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಹಾ ಘಟಬಂಧನ್ ಆ ಥರ ಮಾತಡಿ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಈತರ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡು ನೋಡಬಹುದಿತ್ತು ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಇವರು ಫಾರೆಸ್ಟಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

ನೀವು 2019 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ? ಯಾಕೆ? ...

ಈ ಟಿವಿ ಬಡವರು ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಮ್ಮನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಬೆಲೆ ಏನ್ ಕೆಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಯಾರನ್ನು ಆದರೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಾಗರಿಕ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದುಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Ram Gopal Yadav Avaru Pradhani Modi Sullugala Nayaka Endiddare AK,


vokalandroid