ಭಾರತೀಯ ಮಾಧ್ಯಮವು ತನ್ನನ್ನೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ದೇಶದ ಕುಸಿತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತದೆ? ...

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಸೋ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಅಂತದ್ದೇ ಒಂದು ಡಿಟಿಎಸ್ ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಇದಿಯಾ ಯಾವುದೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲರ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಪ್ಲೀಸ್ ವಚನಗಳನ್ನು ತತ್ವ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅಜ್ಜನ ತಲೆ ಕೆಡಿಸುವ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಜನಗಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಖುಷಿತ ಸರಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ದಿವಾಲಿ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಇದು ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಮೀಡಿಯಾ ನೋಡಿದ್ದು ಸುಳ್ಳಾಗ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಪರವಾಗಿ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಸ್ವಂತ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಜನರ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಬರೆಹಗಳನ್ನು ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ ಸಾಕಾಗಿ ಜನರು ಅನಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೇಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ
ಸೋ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಅಂತದ್ದೇ ಒಂದು ಡಿಟಿಎಸ್ ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಇದಿಯಾ ಯಾವುದೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲರ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಪ್ಲೀಸ್ ವಚನಗಳನ್ನು ತತ್ವ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅಜ್ಜನ ತಲೆ ಕೆಡಿಸುವ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಜನಗಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಖುಷಿತ ಸರಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ದಿವಾಲಿ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಇದು ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಮೀಡಿಯಾ ನೋಡಿದ್ದು ಸುಳ್ಳಾಗ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಪರವಾಗಿ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಸ್ವಂತ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಜನರ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಬರೆಹಗಳನ್ನು ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ ಸಾಕಾಗಿ ಜನರು ಅನಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೇಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ
Likes  80  Dislikes      
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಯಾವುವು? ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಿದಿರಿ? ...

ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಗಳು ಬಂದಿದ್ದು ಅದು ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಕತೆಯ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡ್ ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಡಲು ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಾನು ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಸಾಮಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

IAS ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಬಹುದೇ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಏನು? ...

ಖಂಡಿತಾ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ನ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಂಕಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕೊಡಬಹುದು ಆದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿ ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂದರೆ ಇರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಬೌಲಿಂಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

ಏಕೆ ಸುದ್ಧಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಗಂಭೀರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡುತ್ತಿವೆ?

ಇದು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವಾಗ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸ್ತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಂದೇರೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಇತರ ಮಾಡಬೇಕುಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರು ತಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕ ಪರ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪೇ?

ನಮಸ್ತೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ತಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ಪರ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಾಯಕರು ಅಂತ ಅಂತ ವಿಷ ಬಂದ ರಾಜಕೀಯ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೀವೇನೇ ಒಳ್ಳೇದು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನೇ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಪಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

ಈ ಬಾರಿ ಯಾರು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಯಾರು? ...

ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಒ ಕಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇರೋದೇ ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಈ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Bhartiya Madhyamavu Tannanne Marata Madikondiddu Idu Deshada Kusitha Sthithiyannu Hege Nibhayisuththade,


vokalandroid