ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ? ...


Similar Questions

ques_icon

ques_icon

ques_icon

ques_icon

More Answers


ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

...
...
Likes  2  Dislikes      
WhatsApp_icon
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಇದು ಸಹ ಒಂದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ಒಂದು ರೀತಿ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಲೆ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಗಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳಬೇಕು ನನ್ನ ಅಡಿಯಾಳು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಹತ್ತು ಇದೆ ಈಗ ಇದು ಮೇಲು-ಕೀಳು ಯಜಮಾನ ಇದೆ ನಡಿಬೇಕು ನಮ್ದೇ ಅಧಿಕಾರ ಅನುವಾಗಿ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಪುರುಷ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಶತಮಾನಗಳು ಬೇಕು ಅನುಮಾನ ಅನುಮಾನ ಲೋಕ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು ಎಂದು ಆಸೆಗಳಿಗೆ ತೆ ಕಲಿಸುವತ್ತ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೆರವೇರಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವಿಗೂ ಹಕ್ಕಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ಮನುಷ್ಯರು ಅನ್ನುವ ಒಂದೇ ಎನ್ನುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಾಗ ನನ್ನ ಪಿಚ್ಚರ್
ಇದು ಸಹ ಒಂದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ಒಂದು ರೀತಿ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಲೆ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಗಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳಬೇಕು ನನ್ನ ಅಡಿಯಾಳು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಹತ್ತು ಇದೆ ಈಗ ಇದು ಮೇಲು-ಕೀಳು ಯಜಮಾನ ಇದೆ ನಡಿಬೇಕು ನಮ್ದೇ ಅಧಿಕಾರ ಅನುವಾಗಿ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಪುರುಷ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಶತಮಾನಗಳು ಬೇಕು ಅನುಮಾನ ಅನುಮಾನ ಲೋಕ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು ಎಂದು ಆಸೆಗಳಿಗೆ ತೆ ಕಲಿಸುವತ್ತ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೆರವೇರಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವಿಗೂ ಹಕ್ಕಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ಮನುಷ್ಯರು ಅನ್ನುವ ಒಂದೇ ಎನ್ನುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಾಗ ನನ್ನ ಪಿಚ್ಚರ್
Likes  61  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಮೈಲಾರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ಗಂಡಾಗಲೀ ಅಂತ ಎಂಟಿ ಆಗಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಎಂದು ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿ ಆದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಚಂದ ನೋಡಲೂ ಚೆಂದ
ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಮೈಲಾರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ಗಂಡಾಗಲೀ ಅಂತ ಎಂಟಿ ಆಗಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಎಂದು ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿ ಆದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಚಂದ ನೋಡಲೂ ಚೆಂದ
Likes  15  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಬಿ ಎಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ದೇವರು ಕಾಣಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡಬಾರದು
ಬಿ ಎಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ದೇವರು ಕಾಣಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡಬಾರದು
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಮಹಿಳೆಯರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆದರೆ ಮಹಿಳೆ ನಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮರತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ನೋಡ ಬಾರದು ಅಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಈ ದಿನ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಿಳೆಗೆ ಶೇಕಡ 33ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮೋದಿಯ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಪಕ್ಷ ಯಾವುದು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್
ಮಹಿಳೆಯರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆದರೆ ಮಹಿಳೆ ನಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮರತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ನೋಡ ಬಾರದು ಅಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಈ ದಿನ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಿಳೆಗೆ ಶೇಕಡ 33ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮೋದಿಯ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಪಕ್ಷ ಯಾವುದು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್
Likes  15  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸರಕಾರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಸರ್ಕಾರ ತಂದೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲು ಅರಿಯಬೇಕು ಪ್ರಾಚೀನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ನೋಡಿದರೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಬರೀ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯ ಮಾತ್ರ ಇರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಲಾರಿಸ್ ಗಂಡ ಸತ್ತರೆ ಹೆಂಡತಿ ಅದೇ ಚಿತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸಾಯಬೇಕಿತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿರುತ್ತೀರಿ ನೋಡಿದರೆ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಹಾಗೂ ಪುರುಷರನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಈ ಸರ್ಕಾರವು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಎಂಬ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷನಿಗಿಂತ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರವು ತೋರಿಸಿದೆ
ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸರಕಾರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಸರ್ಕಾರ ತಂದೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲು ಅರಿಯಬೇಕು ಪ್ರಾಚೀನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ನೋಡಿದರೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಬರೀ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯ ಮಾತ್ರ ಇರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಲಾರಿಸ್ ಗಂಡ ಸತ್ತರೆ ಹೆಂಡತಿ ಅದೇ ಚಿತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸಾಯಬೇಕಿತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿರುತ್ತೀರಿ ನೋಡಿದರೆ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಹಾಗೂ ಪುರುಷರನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಈ ಸರ್ಕಾರವು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಎಂಬ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷನಿಗಿಂತ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರವು ತೋರಿಸಿದೆ
Likes  0  Dislikes      
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Mahileyarannu Rakshisalu Sarkara Enu Maduththide,


vokalandroid