ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿದೆ? ...

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರ ವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಅನೇಕ ಪಕ್ಷಗಳಿವೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳ ಇರೋದ್ರಿಂದ 1.1 ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗೆಗಿನ ವಿಷಯಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಿಜವಾದ ಆಮ್ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಪಿಯ ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರ ವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಅನೇಕ ಪಕ್ಷಗಳಿವೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳ ಇರೋದ್ರಿಂದ 1.1 ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗೆಗಿನ ವಿಷಯಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಿಜವಾದ ಆಮ್ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಪಿಯ ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು
Likes  82  Dislikes      
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

ques_icon

ques_icon

ques_icon

ques_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Bharathadalli Rajakeeya Vyavasthe Hegide,


vokalandroid