ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು? ...

500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

ಸರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಶನ್ ಗೆ ಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್‌ಬುಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದೂ? ...

ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಉತ್ತಮ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಯಾವುದೆಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ್ ಬರ್ದಿರೋದು ನಂತರ ಅದು ನಂತರ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ತಿಂಕರ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಟೆಂಪರರಿ ಬೆಟ್ವೀನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಒಂದು ಸಲ ಪಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

ಗ್ರಾಹಕರ ನಡವಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಣಾಯಕಗಳು ಯಾವುವು? ...

ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತಹ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಮರೆಯಲಾಗದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏನ್ಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

More Answers


ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಇಲ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅದು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲಸ ಇರಬೇಕು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ
ಇಲ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅದು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲಸ ಇರಬೇಕು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ
Likes  69  Dislikes      
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Vaiyakthika Adalitha Maththu Sarvajanika Adalithada Naduvina Vyathyasavenu,


vokalandroid