ನೀವು ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದರೆ, ನೀವು ಏನನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ? ...

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ತಂ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೈ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೋರೆಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಏನು ಜಾತಿಯತೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ 100m ಉತ್ತಮರು ಇವರು ಆದಮ್ ಬರುವಂತ ಮೈಸೂರ್ ಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲೋತ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇದ್ದಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇರೆ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನೂ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲಿಜಬಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪ್ರಬಲವಾದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಯಾರು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತೇನು ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಯಾಗಿರಬಹುದು ಏನಂದರೆ ಸಮಂಜಸವಾದ ರೀತಿನಲ್ಲಿ 65 ಮಾಡ್ ಹೃದಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕರ್ತವ್ಯ ಒಂದೇ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅವರವರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ನ ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ಲು ಅಷ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು ಉಪಪ್ರಧಾನಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಪವರ್ಲೆಸ್ ಬರ್ತದ ಜಾಬ್ ಕ್ರಿಯೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಎರಡು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಖಂಡಿತ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೃಷಿ ಕೆ ಅಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವರಿ ನೂಕ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ನರ್ ಅಫ್ ಇಂಡಿಯ ಕೃಷಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ ಕೃಷಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಊಟನೇ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷಿ
ತಂ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೈ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೋರೆಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಏನು ಜಾತಿಯತೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ 100m ಉತ್ತಮರು ಇವರು ಆದಮ್ ಬರುವಂತ ಮೈಸೂರ್ ಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲೋತ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇದ್ದಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇರೆ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನೂ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲಿಜಬಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪ್ರಬಲವಾದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಯಾರು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತೇನು ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಯಾಗಿರಬಹುದು ಏನಂದರೆ ಸಮಂಜಸವಾದ ರೀತಿನಲ್ಲಿ 65 ಮಾಡ್ ಹೃದಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕರ್ತವ್ಯ ಒಂದೇ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅವರವರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ನ ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ಲು ಅಷ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು ಉಪಪ್ರಧಾನಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಪವರ್ಲೆಸ್ ಬರ್ತದ ಜಾಬ್ ಕ್ರಿಯೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಎರಡು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಖಂಡಿತ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೃಷಿ ಕೆ ಅಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವರಿ ನೂಕ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ನರ್ ಅಫ್ ಇಂಡಿಯ ಕೃಷಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ ಕೃಷಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಊಟನೇ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷಿ
Likes  64  Dislikes      
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

ಈ ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬಹುದು? ...

ಈ ಬಾರಿನೂ ಕೂಡ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರೇ ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ರಂಗಸ್ಥಳ ಎಂತಕ್ ಅಂತದ್ದು ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೂಡ ಹೌದು ಅವರ ಸೇವೆ ಇನ್ನು ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಗತ್ಯತೆಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

ನೀವು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲ ಮೂರು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಯಾವುವು? ...

ನಂತರ ನಾವು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯಾದರೆ ಮಾಲ್ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಪ್ರೆಂಶನ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನನಗೆ ಅದೇ ಮೂಲಭೂತ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಕಾಶನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಇತರ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ತೆಗೆದ ಜಾಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

ನೀವು 2019 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ? ಯಾಕೆ? ...

ಈ ಟಿವಿ ಬಡವರು ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಮ್ಮನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಬೆಲೆ ಏನ್ ಕೆಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಯಾರನ್ನು ಆದರೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಾಗರಿಕ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದುಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಥವಾ ಡಾ. ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ? ...

ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಯಾರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಖಂಡಿತ ಇಬ್ಬರನ್ನು ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ತೂಗಿದ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಮಂದಿಗೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಓಟಿನ ಕೊಡಬಹುದಿತ್ತು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮತಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡಲು ಎಷ್ಟು ಸೀಟ್ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು? ...

ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಂಬಾ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದ ಮಾತು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ 272 ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತು ಏನಾಗುತ್ತೆ 272 ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಹೊಂದಿಕೆ ಮಾಡು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

ದೇಶಕ್ಕೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗುವುದು ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯಾ? ...

ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಗತಿಯಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಭಾರತ ಅಂದರೆ ಕಡೆಗಣಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಭಾರತ ತುಂಬಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ದೇಶದ ಕಂಟ್ರಿ ಗಳು ಕಂಡು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಏನು ಅನ್ನೋಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

More Answers


ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ನಾನು ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದರೆ ನಂಬಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮಲಗಲೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರಾಜಕಾರಣ ಹನುಮಂತರೆಡ್ಡಿ ರೆಫ್ರೇಶ್ ಇದಷ್ಟೇ ಕಾರಣ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿ ಕಾಲ್ ಗೆ ನೀನು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಡುಗೆ
ನಾನು ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದರೆ ನಂಬಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮಲಗಲೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರಾಜಕಾರಣ ಹನುಮಂತರೆಡ್ಡಿ ರೆಫ್ರೇಶ್ ಇದಷ್ಟೇ ಕಾರಣ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿ ಕಾಲ್ ಗೆ ನೀನು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಡುಗೆ
Likes  17  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ನಾನು ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದರೆ ಕಷ್ಟ ಪಾಲಕರೊಂದಿಗೆ ತರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸುಸ್ತಾಗಿರಬೇಕು ಲೈಫ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಯಾರು ಯಾರು ಯಾರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ 560004 ಕನ್ನಡ ಗೈಡ್
ನಾನು ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದರೆ ಕಷ್ಟ ಪಾಲಕರೊಂದಿಗೆ ತರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸುಸ್ತಾಗಿರಬೇಕು ಲೈಫ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಯಾರು ಯಾರು ಯಾರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ 560004 ಕನ್ನಡ ಗೈಡ್
Likes  18  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಒಂದು ವೇಳೆ ನೋಡು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದರೆ ಮಾಡುವಂತ ಯುವಕರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜಿಡಿಪಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಹಾರ್ಥಿಕ ತೆ ಏನು ಅಡಿಗೆ ಹೋದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಯುವಕನ ಬೇರೆ ಬಿಸಿ ಇದ್ರೆ ಸುಕೃತ್ ಸುಕೃತ್ ಇಗೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟರೆ ಜೊತೆಗೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದಷ್ಟು ತಾನೆ ಬೆಳೆದ ಚೀನಾ ಅಮೆರಿಕಾ ಮತ್ತದರ ಯುವಜನತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೋಗಿರುವ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಕಂಡೀಶನ್ ಗಳು ನ ತರೆ ಕಹಿ ಭಾರತದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತನಾಡುವುದರಿಂದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತದೆ
ಒಂದು ವೇಳೆ ನೋಡು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದರೆ ಮಾಡುವಂತ ಯುವಕರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜಿಡಿಪಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಹಾರ್ಥಿಕ ತೆ ಏನು ಅಡಿಗೆ ಹೋದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಯುವಕನ ಬೇರೆ ಬಿಸಿ ಇದ್ರೆ ಸುಕೃತ್ ಸುಕೃತ್ ಇಗೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟರೆ ಜೊತೆಗೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದಷ್ಟು ತಾನೆ ಬೆಳೆದ ಚೀನಾ ಅಮೆರಿಕಾ ಮತ್ತದರ ಯುವಜನತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೋಗಿರುವ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಕಂಡೀಶನ್ ಗಳು ನ ತರೆ ಕಹಿ ಭಾರತದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತನಾಡುವುದರಿಂದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತದೆ
Likes  77  Dislikes      
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Neevu Bharathada Pradhaniyadare Neevu Enanu Badalavane Madalu Bayasuththeeri,


vokalandroid