ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಏಕೆ ಕೊಲ್ಲಲಾಗುತ್ತಿದೆ? ...

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಕಾಶ್ಮೀರಿ ನಿಕ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅದು ಹಿಂದುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಯಾರು ಹಿಂದೂಗಳಾ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡಿದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಿಲಂ ಯಾರು ಕಂಡಿಲ್ಲ ಯಾರೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪೂಜಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಶಿವನ ಆರಾಧಕರು ಅವರ ಕನ್ನಡತನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರದಿಂದ 6 ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂದಿಲ್ಲ
ಕಾಶ್ಮೀರಿ ನಿಕ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅದು ಹಿಂದುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಯಾರು ಹಿಂದೂಗಳಾ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡಿದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಿಲಂ ಯಾರು ಕಂಡಿಲ್ಲ ಯಾರೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪೂಜಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಶಿವನ ಆರಾಧಕರು ಅವರ ಕನ್ನಡತನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರದಿಂದ 6 ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂದಿಲ್ಲ
Likes  11  Dislikes      
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

More Answers


ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಈಗ ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಕಾಶ್ಮೀರ ಭಾರತದ ಕಡೆ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಹೋರಾಟ ನಡೆದಿದೆ ನಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಮರು ನಮಗೆಲ್ಲ ವಿರೋಧಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ಬಿಟ್ಟು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಿರ ಬಬ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ಮುಸ್ಲಿಮರಾಗಿದ್ದರೆ ಸವೆಂಟಿ ಪೆರ್ಸೆಂಟ್ ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ನಮಗೂ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವು ನಮಗೆ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಕ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಭಾರತದ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಖ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹಣ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನವರಿಗೆ ಲೋಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಂದಿನಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಅವರು ಕೊರತೆ ಇದ್ದರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಆದರೆ ಧರ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈಗ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿನ ಜಾತಿ ಜಾತಿ ಗಳಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಾತಿ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕುರದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ
ಈಗ ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಕಾಶ್ಮೀರ ಭಾರತದ ಕಡೆ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಹೋರಾಟ ನಡೆದಿದೆ ನಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಮರು ನಮಗೆಲ್ಲ ವಿರೋಧಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ಬಿಟ್ಟು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಿರ ಬಬ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ಮುಸ್ಲಿಮರಾಗಿದ್ದರೆ ಸವೆಂಟಿ ಪೆರ್ಸೆಂಟ್ ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ನಮಗೂ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವು ನಮಗೆ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಕ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಭಾರತದ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಖ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹಣ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನವರಿಗೆ ಲೋಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಂದಿನಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಅವರು ಕೊರತೆ ಇದ್ದರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಆದರೆ ಧರ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈಗ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿನ ಜಾತಿ ಜಾತಿ ಗಳಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಾತಿ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕುರದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Bharathadalli Kashmeeri Muslimarannu AK Kollalaguththide,


vokalandroid