ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಏಕೆ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತಿದೆ? ...

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಅಭಿ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಂಚ ಕಿಂತ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಟನ್ ಬಂದಿದೆ ನಂಬರ್ 100 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರು ರಂಗಾಗಿ ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಬಲ್ಲವನೇ ಬಲ್ಲ
ಅಭಿ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಂಚ ಕಿಂತ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಟನ್ ಬಂದಿದೆ ನಂಬರ್ 100 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರು ರಂಗಾಗಿ ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಬಲ್ಲವನೇ ಬಲ್ಲ
Likes  11  Dislikes      
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

More Answers


ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಒಂದೊಂದು ಜನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಕೋಟಿಗೊಬ್ಬ 2 ಆದರೆ ಈ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ನಮ್ಮ ಜನ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ
ಒಂದೊಂದು ಜನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಕೋಟಿಗೊಬ್ಬ 2 ಆದರೆ ಈ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ನಮ್ಮ ಜನ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ
Likes  15  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬರೋದು ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಪರ್ತಕರ್ತ ಮದುವೆಯಾಗುವ ವಿಚಾರ ಕನ್ನಡ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗೀತೆ
ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬರೋದು ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಪರ್ತಕರ್ತ ಮದುವೆಯಾಗುವ ವಿಚಾರ ಕನ್ನಡ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗೀತೆ
Likes  61  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟೋ ಲೋಕ ಸರ್ಕಾರವಾಗಿದೆ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಸಾರ ಚೊಕ್ಕ ಸಂಸಾರ ಇದು ಆರು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಕನ್ನಡ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡುವುದು ಭಾರತ ಅಷ್ಟೇನು ಆಗಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗ್ ಇದೆ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟೋ ಲೋಕ ಸರ್ಕಾರವಾಗಿದೆ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಸಾರ ಚೊಕ್ಕ ಸಂಸಾರ ಇದು ಆರು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಕನ್ನಡ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡುವುದು ಭಾರತ ಅಷ್ಟೇನು ಆಗಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗ್ ಇದೆ
Likes  13  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಯಕೊ ಗೌರ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವುದು ಅವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದೆ
Romanized Version
ಯಕೊ ಗೌರ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವುದು ಅವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದೆYako Gaurna Control Maduvudu Avarige Sanskara Ide
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತಿರುವ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೆಂದರೆ ಹಳ್ಳಿಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಿಗದೆ ಇರೋ ಅಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಇರುವಂತದ್ದು ತಲುಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಆ ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಿಯಂತ್ರಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಥವಾ ಅಪನಂಬಿಕೆಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ವರ್ಗದ ಜನಾಂಗವು ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಜನಾಂಗದ ಜನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಶೇಕಡ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆ ಕುಟುಂಬ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವಂತದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಇವುಗಳು ತೆಲುಗು ಕಾರಣಗಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತಿರುವ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೆಂದರೆ ಹಳ್ಳಿಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಿಗದೆ ಇರೋ ಅಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಇರುವಂತದ್ದು ತಲುಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಆ ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಿಯಂತ್ರಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಥವಾ ಅಪನಂಬಿಕೆಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ವರ್ಗದ ಜನಾಂಗವು ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಜನಾಂಗದ ಜನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಶೇಕಡ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆ ಕುಟುಂಬ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವಂತದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಇವುಗಳು ತೆಲುಗು ಕಾರಣಗಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು
Likes  73  Dislikes      
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Bharathadalli Janasankhyeyu AK Adhikavaguththide,


vokalandroid