ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಅಗತ್ಯತೆ ಇನ್ನೂ ಇದೇಯೇ? ...

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಮೀಸಲಾತಿ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಕಡಿಯಬಾರದು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಬೇಕು ಈ ಪ್ರೀತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಅವರು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ಮಾಮ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅವರು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಸಿಗಲ್ಲ ನಾವು ತಡೆಯುತ್ತದೆ
ಮೀಸಲಾತಿ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಕಡಿಯಬಾರದು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಬೇಕು ಈ ಪ್ರೀತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಅವರು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ಮಾಮ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅವರು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಸಿಗಲ್ಲ ನಾವು ತಡೆಯುತ್ತದೆ
Likes  11  Dislikes      
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

ques_icon

ques_icon

ques_icon

ques_icon

ques_icon

More Answers


Likes  18  Dislikes      
WhatsApp_icon
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಸೀರೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ಅಡಿಗಲ್ಲು ದಲಿತರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಯಾರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ದುರ್ಬಲರನ್ನು ನುಂಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶತಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಹಲವಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬೆಳಕಿನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬೆಳಕನೆ ಕಾಣದ ರಾಧಿಕಾ ಅವಕಾಶವನ್ನೇ ಚಿಂತಕರು ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಹಾಗೆ ತಿರುಪತಿ ಕೊಲ್ಹಾಪೂರ್ ಸಿಟಿ ಸಮಪಾಲು ಸಮಬಾಳು ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದು ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯ ಇದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಲಿಯಲು ಅವಕಾಶಗಳು ಕೊಡಬೇಕಾದರೆ ಇವತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವರ್ಗ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಅವರ ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯ ಭದ್ರಕ್ಷ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೃತಿ ಸುಮ್ನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಸಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಡಿ ಸೊಸೈಟಿ ಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಇನ್ ಕಲಿಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಬೇಕು
ಸೀರೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ಅಡಿಗಲ್ಲು ದಲಿತರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಯಾರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ದುರ್ಬಲರನ್ನು ನುಂಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶತಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಹಲವಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬೆಳಕಿನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬೆಳಕನೆ ಕಾಣದ ರಾಧಿಕಾ ಅವಕಾಶವನ್ನೇ ಚಿಂತಕರು ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಹಾಗೆ ತಿರುಪತಿ ಕೊಲ್ಹಾಪೂರ್ ಸಿಟಿ ಸಮಪಾಲು ಸಮಬಾಳು ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದು ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯ ಇದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಲಿಯಲು ಅವಕಾಶಗಳು ಕೊಡಬೇಕಾದರೆ ಇವತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವರ್ಗ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಅವರ ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯ ಭದ್ರಕ್ಷ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೃತಿ ಸುಮ್ನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಸಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಡಿ ಸೊಸೈಟಿ ಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಇನ್ ಕಲಿಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಬೇಕು
Likes  56  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಬ್ಬರು ಮೀಸಲಾತಿಗಳು ತಗೊಂಡರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದೇ ತರ ಓಪನ್ ಇರಬೇಕು ಅದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಬ್ಬರು ಮೀಸಲಾತಿಗಳು ತಗೊಂಡರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದೇ ತರ ಓಪನ್ ಇರಬೇಕು ಅದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

s5 ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಜನರಿರುತ್ತಾರೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅವನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಫುಲ್ ಕೊಟ್ಟವ್ನೆ ಉಳಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಇದು ಕೆಲವು ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದು ಬಣ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಬಡವರಿಗೂ ಮೀಸಲಾತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಬೇಕು ಅಂತರೆ ಎಲ್ರೂ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ ಅವರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮೀಸಲಾತಿ ಬೇಕು ಅಗತ್ಯವೂ ತುಂಬಾ ಇದೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಕೋಶನ್ ಹೌದು ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಬಡತನ ನನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಶಿಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಾಗದಂತೆ ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಮೀಸಲಾತಿ ಆಗುತ್ತದೆ
s5 ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಜನರಿರುತ್ತಾರೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅವನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಫುಲ್ ಕೊಟ್ಟವ್ನೆ ಉಳಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಇದು ಕೆಲವು ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದು ಬಣ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಬಡವರಿಗೂ ಮೀಸಲಾತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಬೇಕು ಅಂತರೆ ಎಲ್ರೂ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ ಅವರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮೀಸಲಾತಿ ಬೇಕು ಅಗತ್ಯವೂ ತುಂಬಾ ಇದೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಕೋಶನ್ ಹೌದು ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಬಡತನ ನನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಶಿಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಾಗದಂತೆ ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಮೀಸಲಾತಿ ಆಗುತ್ತದೆ
Likes  76  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ನವಗ್ರಹ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಒಂದು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ ತೋ ಕಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಭಾವನೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ
ನವಗ್ರಹ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಒಂದು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ ತೋ ಕಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಭಾವನೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ
Likes  11  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನತೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಲೇ ಸಾಯುವ ನೀರ್ ಮೆ ಲಾಕ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ಯಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ನಮಗೆ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅಂತ ಅಂತ
ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನತೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಲೇ ಸಾಯುವ ನೀರ್ ಮೆ ಲಾಕ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ಯಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ನಮಗೆ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅಂತ ಅಂತ
Likes  13  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಈ ವಿಧವೆ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ತನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರುಗಳು ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಒಕ್ಕಲಿಗ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಯಾರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಟ್ಟಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟವರು ತುಂಬಾ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಆಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಇವತ್ತಿನ ಮೀಸಲಾತಿ ಅಗತ್ಯತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ 67 ಉಳ್ಳವರು ತನ್ನ ಕನ್ನಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿದ್ದರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು
ಈ ವಿಧವೆ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ತನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರುಗಳು ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಒಕ್ಕಲಿಗ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಯಾರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಟ್ಟಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟವರು ತುಂಬಾ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಆಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಇವತ್ತಿನ ಮೀಸಲಾತಿ ಅಗತ್ಯತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ 67 ಉಳ್ಳವರು ತನ್ನ ಕನ್ನಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿದ್ದರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು
Likes  0  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಕಲ್ವರಿ ಸಂದರ್ಶನದ ವೇಳೆ ಯುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಗಳು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಇರುವಂತಹ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಭಾರತದ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಈಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಒಂದೇ ಎನ್ನುವಂತಹ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತದಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಅಂತಹ ಸರ್ವ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅವರ ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ಮೀಸಲಾತಿ
ಕಲ್ವರಿ ಸಂದರ್ಶನದ ವೇಳೆ ಯುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಗಳು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಇರುವಂತಹ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಭಾರತದ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಈಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಒಂದೇ ಎನ್ನುವಂತಹ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತದಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಅಂತಹ ಸರ್ವ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅವರ ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ಮೀಸಲಾತಿ
Likes  73  Dislikes      
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Bharathadalli Meesalathi Agathyathe Innu Ideye ,


vokalandroid