ಎಲ್ಲಾ ನೆರೆಯ ದೇಶಗಳಿಂದ ಭಾರತವೂ ಏಕೆ ದ್ವೇಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ? ...

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತ್ರಿ ಈಗ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ವಿರೋಧಿಸುವ ದೇಶಗಳ ನಮ್ಮವರ ಆದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಉದಾರಣೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವುದು ಎಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇನ್ನುಳಿದ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ಬಿಟ್ಟು
ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತ್ರಿ ಈಗ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ವಿರೋಧಿಸುವ ದೇಶಗಳ ನಮ್ಮವರ ಆದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಉದಾರಣೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವುದು ಎಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇನ್ನುಳಿದ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ಬಿಟ್ಟು
Likes  15  Dislikes      
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

More Answers


ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಮಾವ ಇದು ತುಂಬಾ ದಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಕೋಶನ್ಸ್ ಹುಡುಗ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬದಲಾಗಿದೆ ಚೀನಾ ಚೀನಾ ಅದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ತಾನ್ ಸದೃಢವಾಗಿದೆ ಅಮೇರಿಕಾ ಭಾರತದ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಭಾರತ ನಮಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಚಿಂತಕರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಧನವನ್ನು ನೀಡಿ ಹಾವುಗಳು ನಾಶದ ತಕ್ಕಂತ ಚೀನಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅವರ ಮನೆ ಅಂತ ಕಂಡ ಕೆಲಸ ಆದರೆ ಭಾರತ ಯಾವತ್ತೂ ಯಾವುದು ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಏನ ಪ್ರಯೋಗ್ ಸ್ವಂತ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಶಾಂತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮೀಸಲಿಡುತ್ತೇನೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ನನ್ ಯಾದರು ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ದಿನ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ನಾವು ಸುಮ್ನೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ನನಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕಂಡ್ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದೇ ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಏರಿ ಬರುವಂತಹ ಗಂಡು ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಭಾರತ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ನಂಬುವ ನಂಬರ್ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ ಹಣಕಾಸು
ಮಾವ ಇದು ತುಂಬಾ ದಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಕೋಶನ್ಸ್ ಹುಡುಗ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬದಲಾಗಿದೆ ಚೀನಾ ಚೀನಾ ಅದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ತಾನ್ ಸದೃಢವಾಗಿದೆ ಅಮೇರಿಕಾ ಭಾರತದ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಭಾರತ ನಮಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಚಿಂತಕರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಧನವನ್ನು ನೀಡಿ ಹಾವುಗಳು ನಾಶದ ತಕ್ಕಂತ ಚೀನಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅವರ ಮನೆ ಅಂತ ಕಂಡ ಕೆಲಸ ಆದರೆ ಭಾರತ ಯಾವತ್ತೂ ಯಾವುದು ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಏನ ಪ್ರಯೋಗ್ ಸ್ವಂತ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಶಾಂತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮೀಸಲಿಡುತ್ತೇನೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ನನ್ ಯಾದರು ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ದಿನ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ನಾವು ಸುಮ್ನೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ನನಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕಂಡ್ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದೇ ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಏರಿ ಬರುವಂತಹ ಗಂಡು ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಭಾರತ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ನಂಬುವ ನಂಬರ್ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ ಹಣಕಾಸು
Likes  21  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿತೆ ಆಗ ನಾವು ದುಡಿಯುವುದನ್ನೇ ಕಲಿತಾಗ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಸತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಹೋದಾಗ ನಾವೇನ್ ದೊಡ್ಡೋರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ ಹೋದಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದೇ ನಂತರ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡು ಕೋಷ ನಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕೋಶನ ಕೊಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ದ್ವೇಷ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ನೋಡಿ ನಿಮಗೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಭಾರತವನ್ನು ಯಾರು ಬಂದು ನೋಡಿದರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸುತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ಯಾವ ದೇಶದ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಾರತದಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದು ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಅದೇ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ತರಕಾರಿಗಳೇ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಿಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟು ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಹೋದ ನಂಬರ್ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಂದೇ ಕಲ್ಲಾದರೆ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ದೊಡ್ಡವರು ದೊಡ್ಡವರು ಚಿಕ್ಕವರು ದೊಡ್ಡವರು ಗೊತ್ತಿದ್ರು ದೊಡ್ಡ ದೇಶ ನಮ್ಮದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ನಮ್ಮನ್ ಕಾಲ್ ಕಾಲ್ ಗೆ ಕರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ಅಂತ ಜನ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ
ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿತೆ ಆಗ ನಾವು ದುಡಿಯುವುದನ್ನೇ ಕಲಿತಾಗ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಸತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಹೋದಾಗ ನಾವೇನ್ ದೊಡ್ಡೋರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ ಹೋದಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದೇ ನಂತರ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡು ಕೋಷ ನಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕೋಶನ ಕೊಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ದ್ವೇಷ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ನೋಡಿ ನಿಮಗೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಭಾರತವನ್ನು ಯಾರು ಬಂದು ನೋಡಿದರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸುತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ಯಾವ ದೇಶದ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಾರತದಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದು ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಅದೇ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ತರಕಾರಿಗಳೇ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಿಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟು ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಹೋದ ನಂಬರ್ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಂದೇ ಕಲ್ಲಾದರೆ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ದೊಡ್ಡವರು ದೊಡ್ಡವರು ಚಿಕ್ಕವರು ದೊಡ್ಡವರು ಗೊತ್ತಿದ್ರು ದೊಡ್ಡ ದೇಶ ನಮ್ಮದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ನಮ್ಮನ್ ಕಾಲ್ ಕಾಲ್ ಗೆ ಕರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ಅಂತ ಜನ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon
Likes  15  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಯಾವ ದೇಶದ 196 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದಲೂ ಭಾರತ ದ್ವೇಷಿಸಲು ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒಪ್ಲಿಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಬ್ಬವ ಒಸಮ ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಕಸಬ್ ನನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಭಾರತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಸಂತೋಷ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇದರ ಪುಣ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವೇ ಹಾವಾಡಿಗರ ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಲ್ಲನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಗೆ ಸಪ್ತಸಾಗರ ಏಳು ಸಾಗರಗಳನ್ನ ದಾಟಿ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಗ್ರಹ ಯಾವುದು ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪರಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರವು ದೇಶ ಸ್ವಂತ ಇತಿಹಾಸ ಇಲ್ಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಮಯನ್ಮಾರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾರತ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ
ಯಾವ ದೇಶದ 196 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದಲೂ ಭಾರತ ದ್ವೇಷಿಸಲು ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒಪ್ಲಿಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಬ್ಬವ ಒಸಮ ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಕಸಬ್ ನನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಭಾರತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಸಂತೋಷ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇದರ ಪುಣ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವೇ ಹಾವಾಡಿಗರ ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಲ್ಲನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಗೆ ಸಪ್ತಸಾಗರ ಏಳು ಸಾಗರಗಳನ್ನ ದಾಟಿ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಗ್ರಹ ಯಾವುದು ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪರಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರವು ದೇಶ ಸ್ವಂತ ಇತಿಹಾಸ ಇಲ್ಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಮಯನ್ಮಾರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾರತ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ
Likes  77  Dislikes      
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Ella Nereya Deshagalinda Bharathavu AK Dveshisalpaduththide,


vokalandroid