ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯ ಏನಾಗಲಿದೆ? ...

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ನುಡಿ ಬಾ ಅಪ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಜಿಡಿಪಿ ನೋಡುತ್ತಿದೆ ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಭಾರತ ಎಲ್ಲಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿರುವ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು ಕಡಿಮೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹದಿನೈದಿಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಯುವಕರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾರತ ಏಕೆಂದರೆ 10 20 20 ರಿಂದ 40 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ತುಂಬಾ ತಡವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ತತೆಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಮಂಗಳೂರು ಭಾರತ ಮುಂದೊಂದಿನ ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗ ಅನಸ್ತದ ಹಿಂಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಟು ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು
ನುಡಿ ಬಾ ಅಪ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಜಿಡಿಪಿ ನೋಡುತ್ತಿದೆ ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಭಾರತ ಎಲ್ಲಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿರುವ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು ಕಡಿಮೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹದಿನೈದಿಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಯುವಕರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾರತ ಏಕೆಂದರೆ 10 20 20 ರಿಂದ 40 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ತುಂಬಾ ತಡವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ತತೆಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಮಂಗಳೂರು ಭಾರತ ಮುಂದೊಂದಿನ ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗ ಅನಸ್ತದ ಹಿಂಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಟು ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು
Likes  80  Dislikes      
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

More Answers


ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯ ಏನಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಜನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿದ್ದ ದೇಶವಾಗಿತ್ತು ದೇಶ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಜನರನ್ನ ನೋಡು
ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯ ಏನಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಜನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿದ್ದ ದೇಶವಾಗಿತ್ತು ದೇಶ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಜನರನ್ನ ನೋಡು
Likes  11  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಆಗತಾನೇ ಹುಟ್ಟಿದ ಈ ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಗುರು ಭಾರತ ಒಂದು ನೂರು ನೂರು ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಭಾರತ ಮಾತೆ
ಆಗತಾನೇ ಹುಟ್ಟಿದ ಈ ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಗುರು ಭಾರತ ಒಂದು ನೂರು ನೂರು ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಭಾರತ ಮಾತೆ
Likes  17  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಎಲ್ಲಾ ಇದು ಅವರ ನಾನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೆಮ್ಮೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತೆ ವೈದಿಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಆ ಕಡಿಮೆಯಾಗದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮಗ ಮನೆ ಲಂಡನ್ ನಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ಬಟ್ ನಮ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಓದಿದ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ ನೀವು ಓದಿರುತ್ತೀರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎರದು ಮಾತಿಲ ಅಷ್ಟೊಂದು
ಎಲ್ಲಾ ಇದು ಅವರ ನಾನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೆಮ್ಮೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತೆ ವೈದಿಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಆ ಕಡಿಮೆಯಾಗದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮಗ ಮನೆ ಲಂಡನ್ ನಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ಬಟ್ ನಮ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಓದಿದ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ ನೀವು ಓದಿರುತ್ತೀರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎರದು ಮಾತಿಲ ಅಷ್ಟೊಂದು
Likes  13  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ನೇರವಾಗಿರಬೇಕು ಕರ್ತವ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ದೇಶದ ಪರವಾಗಿ ನಡೆದ ರೀತಿ ನೀತಿ ಸರಿ ಇರಬೇಕು ಎರಡು ಮೂರು ತಲೆ ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಗಳಿಸಿ ಇವತ್ತು ಬಂಗಡೆ ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಲಕ್ಷ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಯೋಜನೆಯ ಕಟ್ಟಿದವನು ತೆರಳಿ ಮತ ನೀಡುವಾಗ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ನಿಮ್ದು ಆದರೆ ಅವನ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ ಮಗ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡುತ್ತಾಳೆ ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಅದು ನಾನಲ್ಲ ಅವನು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿ ಬಂದ ಜಾಗ ಬರುವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸ ಬೇಕು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ನನ್ನ ಸಾಯ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಹಚ್ಚು ಉತ್ಸವ ಬರಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಿಸಿಲು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರ ಹತ್ರ ಪಡಬೇಕಾಯಿತು ಬೇರೆಯವರ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮರುಕ ನನ್ನಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಏನಾರು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದು ಅನುಮಾನ ಬಂದರೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ ಒಳ್ಳೆದ ಕೆಟ್ಟದ ಮಾಡದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಸಮಾಜದ ಒಳ್ಳೆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತ ಮನೋಭಾವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬರಬೇಕು ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲಾ ನಂಬರ್ ತೆಲುಗು
ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ನೇರವಾಗಿರಬೇಕು ಕರ್ತವ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ದೇಶದ ಪರವಾಗಿ ನಡೆದ ರೀತಿ ನೀತಿ ಸರಿ ಇರಬೇಕು ಎರಡು ಮೂರು ತಲೆ ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಗಳಿಸಿ ಇವತ್ತು ಬಂಗಡೆ ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಲಕ್ಷ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಯೋಜನೆಯ ಕಟ್ಟಿದವನು ತೆರಳಿ ಮತ ನೀಡುವಾಗ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ನಿಮ್ದು ಆದರೆ ಅವನ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ ಮಗ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡುತ್ತಾಳೆ ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಅದು ನಾನಲ್ಲ ಅವನು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿ ಬಂದ ಜಾಗ ಬರುವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸ ಬೇಕು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ನನ್ನ ಸಾಯ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಹಚ್ಚು ಉತ್ಸವ ಬರಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಿಸಿಲು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರ ಹತ್ರ ಪಡಬೇಕಾಯಿತು ಬೇರೆಯವರ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮರುಕ ನನ್ನಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಏನಾರು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದು ಅನುಮಾನ ಬಂದರೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ ಒಳ್ಳೆದ ಕೆಟ್ಟದ ಮಾಡದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಸಮಾಜದ ಒಳ್ಳೆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತ ಮನೋಭಾವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬರಬೇಕು ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲಾ ನಂಬರ್ ತೆಲುಗು
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಹುಚ್ಚುನಾಯಿ ತಕ್ಕಂತ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ
ಹುಚ್ಚುನಾಯಿ ತಕ್ಕಂತ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ
Likes  63  Dislikes      
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Bharathada Bhavishya Enagalide,


vokalandroid