ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಭಾರತವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಏಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ? ...

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಇಲ್ಲಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಯಾರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ದೇವೇಗೌಡರ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ
ಇಲ್ಲಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಯಾರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ದೇವೇಗೌಡರ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ
Likes  18  Dislikes      
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

More Answers


ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಇವತ್ತಿನ್ ದಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗುಜರಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತದ ಎರಡು ಮೂರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನೀವು ಕೊಡಲು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೊಂಬು ಇಡ್ಕೊಂಡು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಾವು ಟಿವಿಎಸ್ ನೋಡಬೇಕಾದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಮೂರು ಜನ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿ ನತಿವೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಹಳ್ಳಿ ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ ನಾಡಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಿಟಿ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಉತ್ತರ ಹೆಸರು ಅಂದುಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಬರುವ ನಮ್ಮ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡು ಅಂದುಕೊಂಡು ತಗೊಂಡರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಾಂತ ಟ್ರಾಕಿಂಗ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ 1 ಸಿಎಂ ಆದರೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕೆಲವರು ಇರ್ತರೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ಯಾರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಬೇರೆ ದೇಶದವರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ
ಇವತ್ತಿನ್ ದಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗುಜರಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತದ ಎರಡು ಮೂರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನೀವು ಕೊಡಲು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೊಂಬು ಇಡ್ಕೊಂಡು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಾವು ಟಿವಿಎಸ್ ನೋಡಬೇಕಾದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಮೂರು ಜನ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿ ನತಿವೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಹಳ್ಳಿ ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ ನಾಡಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಿಟಿ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಉತ್ತರ ಹೆಸರು ಅಂದುಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಬರುವ ನಮ್ಮ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡು ಅಂದುಕೊಂಡು ತಗೊಂಡರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಾಂತ ಟ್ರಾಕಿಂಗ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ 1 ಸಿಎಂ ಆದರೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕೆಲವರು ಇರ್ತರೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ಯಾರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಬೇರೆ ದೇಶದವರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಭಾರತವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನಿಜಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಿಂದ ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂಡಿ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬರಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಭಾರತವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನಿಜಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಿಂದ ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂಡಿ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬರಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಹಾಗೆ ಬಂದವರು ತಮ್ಮ ಸರಕಾರ ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಿತ್ತು ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹಾಗು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗುವಷ್ಟು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದೆ
Romanized Version
ಹಾಗೆ ಬಂದವರು ತಮ್ಮ ಸರಕಾರ ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಿತ್ತು ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹಾಗು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗುವಷ್ಟು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದೆHage Bandavaru Tamma Sarakara Rachaneyagiddu Pradeshika Pakshavannu Kiththu Kondiddare Hage Yakendare Namma Desha Rajya Antha Helikollade Navu Hege Tayaru Madthare Antha Rajakeeyavada Okkutadalli Iddaru Kuda Hagu Tammalli Aguvashtu Ittukondu Baruththade
Likes  64  Dislikes      
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Dakshinadinda Bharathavannu Niyanthrisalu AK Sadhyavilla,


vokalandroid