ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ವಾಸ್ತವತೆ ಏನು? ...

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಮೊದಲೇ ಮನೆ ಮನೆ ಹರ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಅವನ ಉದ್ದೇಶದ ಚಲೋ ಆದರೆ ಕೆಜಿ ಒಂದು ಮರವನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಿಟ್ಟರೆ
ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಮೊದಲೇ ಮನೆ ಮನೆ ಹರ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಅವನ ಉದ್ದೇಶದ ಚಲೋ ಆದರೆ ಕೆಜಿ ಒಂದು ಮರವನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಿಟ್ಟರೆ
Likes  15  Dislikes      
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

More Answers


ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ದೆಹಲಿ ದೆಹಲಿ ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಲಿ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ಅದನ್ನು 1 ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋ
ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ದೆಹಲಿ ದೆಹಲಿ ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಲಿ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ಅದನ್ನು 1 ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋ
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ವಾಸ್ತವತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸರಕಾರಿ ನೌಕರರು ಕಾರಣವಾಯಿತು ಬ್ಯಾಡ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಅವರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಣ್ಣದ ಈ ಕೆಳಗಿರುವ ಜನರಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸಿದರೆ ನೀವು ಮನುಷ್ಯನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಅದು ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ನಿಷೇಧದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನ್ ಯಾವತ್ತೂ ಬರಲ್ಲ
ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ವಾಸ್ತವತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸರಕಾರಿ ನೌಕರರು ಕಾರಣವಾಯಿತು ಬ್ಯಾಡ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಅವರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಣ್ಣದ ಈ ಕೆಳಗಿರುವ ಜನರಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸಿದರೆ ನೀವು ಮನುಷ್ಯನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಅದು ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ನಿಷೇಧದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನ್ ಯಾವತ್ತೂ ಬರಲ್ಲ
Likes  11  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಅಮದ್ಮಿನ್ ತಕ್ಷಣನೇ ನಾಮದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಧಿಕಾರ ಎಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟರಿ ಎಂಎಲ್ಎ ಆಗಿರಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಇರಲಿ ಸಮಂತ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಂದರೆ ಏನಾಗಬಹುದು ನಾನೀಗ ಒಂದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯನಿರತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಜನಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆ ತಪ್ಪಾಗದು ಆಮೇಲೆ ಉರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಾರ್ಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕಛೇರಿ
ಅಮದ್ಮಿನ್ ತಕ್ಷಣನೇ ನಾಮದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಧಿಕಾರ ಎಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟರಿ ಎಂಎಲ್ಎ ಆಗಿರಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಇರಲಿ ಸಮಂತ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಂದರೆ ಏನಾಗಬಹುದು ನಾನೀಗ ಒಂದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯನಿರತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಜನಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆ ತಪ್ಪಾಗದು ಆಮೇಲೆ ಉರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಾರ್ಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕಛೇರಿ
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಅಮ್ಮ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ವಾಸ್ತವತೆಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಅವರು ನೋವು ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಭ್ರಷ್ಟ ಚಾರ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ತವರು ಮನೆ ಪಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಓನ್ಲಿ ಸರ್ಕರಿ ತಾಲೂಕು
ಅಮ್ಮ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ವಾಸ್ತವತೆಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಅವರು ನೋವು ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಭ್ರಷ್ಟ ಚಾರ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ತವರು ಮನೆ ಪಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಓನ್ಲಿ ಸರ್ಕರಿ ತಾಲೂಕು
Likes  11  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಪಾಟೀಲ್ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಫೀಲ್ಡ್ ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಾಹುಬಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಮಾತುಗಳು ಅದೇ ಮಾತು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಆಗಿದೆ
ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಪಾಟೀಲ್ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಫೀಲ್ಡ್ ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಾಹುಬಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಮಾತುಗಳು ಅದೇ ಮಾತು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಆಗಿದೆ
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿರುವ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಪಕ್ಷವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ ರಾಜಕೀಯ ವಿರೋಧ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನರು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದು
ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿರುವ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಪಕ್ಷವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ ರಾಜಕೀಯ ವಿರೋಧ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನರು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದು
Likes  11  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಅಮ್ಮ ಅದು ಯಾವ ಪಕ್ಷದ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಈ ಕಡೆ ಯೋಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಜನನ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಗಳು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಕ್ಷದವರು ಒಂದು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಯಾವ ತಪ್ಪು ನಾನು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಆದರೆ ಎದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಮ್ನೆ ಗಾಳಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿರಬಹುದು
ಅಮ್ಮ ಅದು ಯಾವ ಪಕ್ಷದ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಈ ಕಡೆ ಯೋಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಜನನ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಗಳು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಕ್ಷದವರು ಒಂದು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಯಾವ ತಪ್ಪು ನಾನು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಆದರೆ ಎದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಮ್ನೆ ಗಾಳಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿರಬಹುದು
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಆರಾಮ್ ಸೂರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಿಲ್ಲ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಒಬ್ಬರು ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾಗಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಹಿಂಬಾಲಕರು 10ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಕಾರ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಿಂದ ಆಡಳಿತ ರಸ್ತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸಾಲದೆ ಅವನಿಂದ ತಂಡ ಕೂಡ ಆ ತರದ್ದು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ತತ್ವಾದರ್ಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅದು ನಿಂತಿರುವ ತಂಡ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ
ಆರಾಮ್ ಸೂರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಿಲ್ಲ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಒಬ್ಬರು ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾಗಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಹಿಂಬಾಲಕರು 10ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಕಾರ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಿಂದ ಆಡಳಿತ ರಸ್ತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸಾಲದೆ ಅವನಿಂದ ತಂಡ ಕೂಡ ಆ ತರದ್ದು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ತತ್ವಾದರ್ಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅದು ನಿಂತಿರುವ ತಂಡ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ
Likes  60  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಜನರನ್ನು ನಂಬಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಜನರನ್ನು ನಂಬಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Dehaliyalli Aam Admi Pakshada Vasthavathe Enu,


vokalandroid