ಉತ್ತಮ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಯಾರು ಚಿದಂಬರಂ ಅಥವಾ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ? ...

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಉತ್ತಮ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಚಿದಂಬರಂ ಯಾದಗಿರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಏನೋ ಒಂದು
ಉತ್ತಮ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಚಿದಂಬರಂ ಯಾದಗಿರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಏನೋ ಒಂದು
Likes  10  Dislikes      
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

More Answers


ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಚಿದಂಬರಂ ಚಿದಂಬರಂ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ದೇಶದ ಕಂಗಾಲಾಗಿ
ಚಿದಂಬರಂ ಚಿದಂಬರಂ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ದೇಶದ ಕಂಗಾಲಾಗಿ
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ
ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಚಿದಂಬರಂ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ನಾಗಲಿ ಕೆಲಮ್ಮ ನಂಬರನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯತನ ಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಅವರು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅವರನ್ನು ಅದು ಏನ್ ಅಂತರೆ ಇವರು ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಗಳು ಸೇರಿ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಪ್ಲಾಯೇರ್ ಸರ್ಕಾರದ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ
ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಚಿದಂಬರಂ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ನಾಗಲಿ ಕೆಲಮ್ಮ ನಂಬರನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯತನ ಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಅವರು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅವರನ್ನು ಅದು ಏನ್ ಅಂತರೆ ಇವರು ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಗಳು ಸೇರಿ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಪ್ಲಾಯೇರ್ ಸರ್ಕಾರದ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ
Likes  11  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಇವತ್ತಿನ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಗಳ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ಒಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಅವರೇ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಬುದ್ಧಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಕರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಅವರು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಲೆನೋವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಜೀರೋ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಕೈಯಾಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಆಮೇಲೆ ತ್ರಿಬಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಕನಸಿನಲ್ಲೂ
ಇವತ್ತಿನ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಗಳ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ಒಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಅವರೇ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಬುದ್ಧಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಕರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಅವರು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಲೆನೋವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಜೀರೋ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಕೈಯಾಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಆಮೇಲೆ ತ್ರಿಬಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಕನಸಿನಲ್ಲೂ
Likes  11  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಚಿದಂಬರಂ ಅವರು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಚಿದಂಬರ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ ಗೋಸ್ಕರ ಚಿದಂಬರಂ ನಂಬರ್ ಅವರು ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ
ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಚಿದಂಬರಂ ಅವರು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಚಿದಂಬರ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ ಗೋಸ್ಕರ ಚಿದಂಬರಂ ನಂಬರ್ ಅವರು ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ
Likes  11  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಹೆಸರು ಚಿತ್ರ ಸಾಹಿತಿ ಬೀಚಿ ಪೂರ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದಂತ ಜಿಎಸ್ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಚಿದಂಬರಂ ಜೊತೆಯವರು ತುಂಬ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಿ ಗಳನ್ನು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ದಿಂದವರ ಬಿಟ್ಟು ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಚಿತ್ರಗಳ ನಾಯಕಿ ತರುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲುಪುವಂತೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅರೆ ಚಿತ್ರೆ ಯವರ ಏನು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರು ದೇಶದ ಜಿಡಿಪಿ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಸ್ಥಳ
ಹೆಸರು ಚಿತ್ರ ಸಾಹಿತಿ ಬೀಚಿ ಪೂರ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದಂತ ಜಿಎಸ್ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಚಿದಂಬರಂ ಜೊತೆಯವರು ತುಂಬ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಿ ಗಳನ್ನು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ದಿಂದವರ ಬಿಟ್ಟು ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಚಿತ್ರಗಳ ನಾಯಕಿ ತರುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲುಪುವಂತೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅರೆ ಚಿತ್ರೆ ಯವರ ಏನು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರು ದೇಶದ ಜಿಡಿಪಿ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಸ್ಥಳ
Likes  66  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಓಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ತೀರ್ಮಾನಗಳಿಂದ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಟಗರು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದು ನಂಬರ್ 3 ಅವರ ಒಂದು ದಿವಸ ಇಷ್ಟೊಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿರುವಂತಹ ಏನು ಹೇಳುವುದು 1 1 1
ಓಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ತೀರ್ಮಾನಗಳಿಂದ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಟಗರು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದು ನಂಬರ್ 3 ಅವರ ಒಂದು ದಿವಸ ಇಷ್ಟೊಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿರುವಂತಹ ಏನು ಹೇಳುವುದು 1 1 1
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಭಾರತೀಯ ಭಾರತೀಯ
ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಭಾರತೀಯ ಭಾರತೀಯ
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಅರ್ಮಿ ನಂಬರ್1 ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇವತ್ತಿನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ
ಅರ್ಮಿ ನಂಬರ್1 ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇವತ್ತಿನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ
Likes  11  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಅರುಣ್ ಚಿದಂಬರ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ
ಅರುಣ್ ಚಿದಂಬರ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ
Likes  11  Dislikes      
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Uththama Hanakasu Sachiva Yaru Chidambaram Athava Arun Jetli ?,


vokalandroid