ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿರೆ ಎಂಬ ಹಣೆಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು? ...

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

103 ನೀರ್ ಹೋದ್ರೆ ಪಲ್ ರಂಗ ಎಚ್ ಡಿ
103 ನೀರ್ ಹೋದ್ರೆ ಪಲ್ ರಂಗ ಎಚ್ ಡಿ
Likes  15  Dislikes      
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

ques_icon

ques_icon

ques_icon

ques_icon

ques_icon

More Answers


ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಡುವಳಿಕೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಅವರು ಅವರು ಬೇರೆಯವರ ಒಂದು ಫೋನಿಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ತೊಡಕಾಗುತ್ತಿವೆ ಫಿಲಂ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡುವುದು ಯಾರು ವಿಡಿಯೋ ನನಗೂ ಕೂಡ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಡುವಳಿಕೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಅವರು ಅವರು ಬೇರೆಯವರ ಒಂದು ಫೋನಿಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ತೊಡಕಾಗುತ್ತಿವೆ ಫಿಲಂ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡುವುದು ಯಾರು ವಿಡಿಯೋ ನನಗೂ ಕೂಡ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರ ಅವರ ದರ್ಶನ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ನಡಿತಾ ಇದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಡಳಿತ ನೀಡುತ್ತಾರೆ
ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರ ಅವರ ದರ್ಶನ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ನಡಿತಾ ಇದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಡಳಿತ ನೀಡುತ್ತಾರೆ
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆತ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ತಾಯಿಯ ಶಶಿ ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾನೂನು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡುವುದು ಆಯ್ತು ಈ ದೇಶದ ರಾಜಕಾರಣ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಈ ದೇಶ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನಾಗಿ ವಿರುಪಕ್ಷ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತೆ
ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆತ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ತಾಯಿಯ ಶಶಿ ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾನೂನು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡುವುದು ಆಯ್ತು ಈ ದೇಶದ ರಾಜಕಾರಣ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಈ ದೇಶ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನಾಗಿ ವಿರುಪಕ್ಷ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತೆ
Likes  60  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿಯವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಕೃಷ್ಣನ್ ಬಾಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಮುಖದ ಇಡೀ ದೇಶದ ಸಮಾನತೆ ಸಮಬಾಳು ಸಮಪಾಲು ಸಮಬಾಳು ಅಂತ ಕತೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ರುವುದು ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಸತ್ತ ಮಟ್ಕಾ ರೆ ಆಮೇಲೆ ಹೈದರಬಡ್ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಜನಾಂಗದ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಹುದು ಅಥವಾ ಪವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಗಂಡು ಹುಡುಗರ ಜನಾಂಗದ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸುಮಾರ್ ಹೊತ್ತು ವರೆಗೂ ರಿಯಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಬಲಿಕೊಟ್ಟು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ತೀರ್ಮಾನ
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿಯವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಕೃಷ್ಣನ್ ಬಾಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಮುಖದ ಇಡೀ ದೇಶದ ಸಮಾನತೆ ಸಮಬಾಳು ಸಮಪಾಲು ಸಮಬಾಳು ಅಂತ ಕತೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ರುವುದು ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಸತ್ತ ಮಟ್ಕಾ ರೆ ಆಮೇಲೆ ಹೈದರಬಡ್ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಜನಾಂಗದ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಹುದು ಅಥವಾ ಪವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಗಂಡು ಹುಡುಗರ ಜನಾಂಗದ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸುಮಾರ್ ಹೊತ್ತು ವರೆಗೂ ರಿಯಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಬಲಿಕೊಟ್ಟು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ತೀರ್ಮಾನ
Likes  20  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಪಟಾಕಿ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭಾರತದ ಬಯ್ಯೋದು ಮಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಪಟಾಕಿ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭಾರತದ ಬಯ್ಯೋದು ಮಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ಬೀಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸ್ವತಃ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ತುಂಬಾ ಕೀಳಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತುಂಬಾ ಸಿಲ್ಲಿ ಆದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮನೆ ದಾಳಿಯಾಯಿತು ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಹ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಬಳಸುವಂತ ದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ದೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಮತ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆ ಇವರಿಂದಲೇ ತಮ್ಮನ್ನೇ ತಾವು ಸರ್ವನಾಶ ಹಾಕ್ತಿದಾರೆ
ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ಬೀಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸ್ವತಃ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ತುಂಬಾ ಕೀಳಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತುಂಬಾ ಸಿಲ್ಲಿ ಆದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮನೆ ದಾಳಿಯಾಯಿತು ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಹ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಬಳಸುವಂತ ದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ದೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಮತ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆ ಇವರಿಂದಲೇ ತಮ್ಮನ್ನೇ ತಾವು ಸರ್ವನಾಶ ಹಾಕ್ತಿದಾರೆ
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಖಂಡಿತ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಆದರೂ ಅವನು ಉಳಗಡ್ಡಿ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಚಿತ್ರ ನವ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ
ಖಂಡಿತ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಆದರೂ ಅವನು ಉಳಗಡ್ಡಿ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಚಿತ್ರ ನವ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ
Likes  11  Dislikes      
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Rahul Gandhiyavaru Rajakeeyadalli Vifalaragire Emba Hanepattiyannu Needabahudu,


vokalandroid