ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಉತ್ತಮ ಗುಣಗಳು ಹಿಂದೆ ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಪರ್ಕ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಅವರು ಪತ್ತಾರ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಭಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಒಂದು ಈಶ್ವರದೇವರು ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ
ಉತ್ತಮ ಗುಣಗಳು ಹಿಂದೆ ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಪರ್ಕ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಅವರು ಪತ್ತಾರ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಭಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಒಂದು ಈಶ್ವರದೇವರು ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ
Likes  13  Dislikes      
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

ques_icon

ques_icon

More Answers


ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಅವಳು ಸೊಂಟ ಎತ್ತಿ ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಅವಳು ಸೊಂಟ ಎತ್ತಿ ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
Likes  15  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಅವರು ತಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡು ಒಂದು ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರೇಮ ದೇಶದ ಈಗಿನ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಕಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ
ಅವರು ತಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡು ಒಂದು ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರೇಮ ದೇಶದ ಈಗಿನ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಕಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಅವರಂತ ದೇಶಭಕ್ತ ಮತ್ತೆ ನಂಬರ್
ಅವರಂತ ದೇಶಭಕ್ತ ಮತ್ತೆ ನಂಬರ್
Likes  118  Dislikes      
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:


vokalandroid