ಸೊನ್ನೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ದೇಶ ಯಾವುದು? ...

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಇಂಡಿಯಾ
ಇಂಡಿಯಾ
Likes  11  Dislikes      
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜಾತಿಗಳು ಇವೆ, ಅವುಗಳು ಹೇಗೆ ಉದ್ವವಿಸಿದ್ದವು? ...

ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜಾತಿಗಳಿವೆ ಅವುಗಳು ಹೇಗೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಉದ್ಭವವಾಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯನ್ನು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಅಂದರೆ ಈಗ ಯಾರು ಯಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

More Answers


ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ದೇಶ ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ
ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ದೇಶ ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ
Likes  17  Dislikes      
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Sonne Kandu Hidida Desha Yavudu,Which Country Has Zero Found?,


vokalandroid