ಇಲ್ಕಾಲ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಇವೆ ತಿಳಿಸಿ? ...

ಇಲ್ಕಾಲ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಗಳು ಇವೆ ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಬ್ರೌನ್ ಗ್ರಾನೈಟ್, ಕಾಫಿ ಬ್ರೌನ್ ಗ್ರಾನೈಟ್, ಬಾಲ್ಟಿಕ್ ಬ್ರೌನ್ ಗ್ರಾನೈಟ್, ಚೆರ್ರಿ ಬ್ರೌನ್ ಗ್ರಾನೈಟ್, ಹಿಮಾಲಯನ್ ಬ್ಲೂ ಗ್ರಾನೈಟ್ , ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ವೈಟ್ ಗ್ರಾನೈಟ್, ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಕೆಂಪು ಗ್ರಾನೈಟ್, ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ರೇ ಗ್ರಾನೈಟ್, ಕಪ್ಪು ಪರ್ಲ್ ಗ್ರಾನೈಟ್, ರೂಬಿ ರೆಡ್ ಗ್ರಾನೈಟ್, ಹಾಸನ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರಾನೈಟ್, ನೀಲಮಣಿ ನೀಲಿ ಗ್ರಾನೈಟ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಬ್ಲಾಕ್ ಗ್ರಾನೈಟ್, ಕಾಶ್ಮೀರ ವೈಟ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ ,ಮೊಕಲ್ಸರ್ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರಾನೈಟ್, ನೀಲಿ ಪರ್ಲ್ ಗ್ರಾನೈಟ್, ಎಮರಾಲ್ಡ್ ಪರ್ಲ್ ಗ್ರಾನೈಟ್
Romanized Version
ಇಲ್ಕಾಲ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಗಳು ಇವೆ ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಬ್ರೌನ್ ಗ್ರಾನೈಟ್, ಕಾಫಿ ಬ್ರೌನ್ ಗ್ರಾನೈಟ್, ಬಾಲ್ಟಿಕ್ ಬ್ರೌನ್ ಗ್ರಾನೈಟ್, ಚೆರ್ರಿ ಬ್ರೌನ್ ಗ್ರಾನೈಟ್, ಹಿಮಾಲಯನ್ ಬ್ಲೂ ಗ್ರಾನೈಟ್ , ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ವೈಟ್ ಗ್ರಾನೈಟ್, ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಕೆಂಪು ಗ್ರಾನೈಟ್, ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ರೇ ಗ್ರಾನೈಟ್, ಕಪ್ಪು ಪರ್ಲ್ ಗ್ರಾನೈಟ್, ರೂಬಿ ರೆಡ್ ಗ್ರಾನೈಟ್, ಹಾಸನ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರಾನೈಟ್, ನೀಲಮಣಿ ನೀಲಿ ಗ್ರಾನೈಟ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಬ್ಲಾಕ್ ಗ್ರಾನೈಟ್, ಕಾಶ್ಮೀರ ವೈಟ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ ,ಮೊಕಲ್ಸರ್ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರಾನೈಟ್, ನೀಲಿ ಪರ್ಲ್ ಗ್ರಾನೈಟ್, ಎಮರಾಲ್ಡ್ ಪರ್ಲ್ ಗ್ರಾನೈಟ್Ilkal Granait Nalli Halavaru Reethiya Granait Galu Ive Avugalendare BROWN Granait Kafi BROWN Granait Baltik BROWN Granait Cherri BROWN Granait Himalayan Blue Granait , Impeeriyal White Granait Impeeriyal Kempu Granait Steel Gre Granait Kappu Pearl Granait Ruby Red Granait Hassan GREEN Granait Neelamani Neeli Granait Rajasthan Block Granait Kashmeera White Granait Mokalsar GREEN Granait Neeli Pearl Granait Emerald Pearl Granait
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

ವರ್ಧನೆ ಮತ್ತು ಸವಕಳಿ ರೀತಿಯ ಮೊಸ್ಫೆಟ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ? ...

ವರ್ಧನೆ ಮತ್ತು ಸವಕಳಿ ರೀತಿಯ ಮೊಸ್ಫೆಟ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದೆಂದರೆ, ವರ್ಧನೆಯ ಮೋಡ್ ಪ್ರಕಾರಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಡಿಪ್ಲೀಶನ್ ಮೋಡ್ ಮೊಸ್ಫೆಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೇಟ್ ಬಯಾಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಆನ್ ಅಥವಾ ನजवाब पढ़िये
ques_icon

More Answers


ಬ್ರೌನ್ ಗ್ರಾನೈಟ್,ಕಾಫಿ ಬ್ರೌನ್ ಗ್ರಾನೈಟ್,ಬಾಲ್ಟಿಕ್ ಬ್ರೌನ್ ಗ್ರಾನೈಟ್,ಚೆರ್ರಿ ಬ್ರೌನ್ ಗ್ರಾನೈಟ್,ಹಿಮಾಲಯನ್ ಬ್ಲೂ ಗ್ರಾನೈಟ್,ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ವೈಟ್ ಗ್ರಾನೈಟ್,ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಕೆಂಪು ಗ್ರಾನೈಟ್,ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ರೇ ಗ್ರಾನೈಟ್,ಕಪ್ಪು ಪರ್ಲ್ ಗ್ರಾನೈಟ್,ರೂಬಿ ರೆಡ್ ಗ್ರಾನೈಟ್,ಹಾಸನ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರಾನೈಟ್,ನೀಲಮಣಿ ನೀಲಿ ಗ್ರಾನೈಟ್,ರಾಜಸ್ಥಾನ ಬ್ಲಾಕ್ ಗ್ರಾನೈಟ್,ಕಾಶ್ಮೀರ ವೈಟ್ ಗ್ರಾನೈಟ್,ಮೊಕಲ್ಸರ್ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರಾನೈಟ್,ನೀಲಿ ಪರ್ಲ್ ಗ್ರಾನೈಟ್,ಎಮರಾಲ್ಡ್ ಪರ್ಲ್ ಗ್ರಾನೈಟ್,ಕೆಂಪು ಬಹುವರ್ಣದ ಗ್ರಾನೈಟ್,ಸಿರಾ ಗ್ರೇ ಗ್ರಾನೈಟ್,ವಿಸ್ಕಾನ್ ವೈಟ್ ಗ್ರಾನೈಟ್,ಇಲ್ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾನೈಟ್,ಇಲ್ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಚಪ್ಪಡಿಗಳು,ಲ್ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಗ್ರಾನೈಟ್,ಇಲ್ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್.
Romanized Version
ಬ್ರೌನ್ ಗ್ರಾನೈಟ್,ಕಾಫಿ ಬ್ರೌನ್ ಗ್ರಾನೈಟ್,ಬಾಲ್ಟಿಕ್ ಬ್ರೌನ್ ಗ್ರಾನೈಟ್,ಚೆರ್ರಿ ಬ್ರೌನ್ ಗ್ರಾನೈಟ್,ಹಿಮಾಲಯನ್ ಬ್ಲೂ ಗ್ರಾನೈಟ್,ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ವೈಟ್ ಗ್ರಾನೈಟ್,ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಕೆಂಪು ಗ್ರಾನೈಟ್,ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ರೇ ಗ್ರಾನೈಟ್,ಕಪ್ಪು ಪರ್ಲ್ ಗ್ರಾನೈಟ್,ರೂಬಿ ರೆಡ್ ಗ್ರಾನೈಟ್,ಹಾಸನ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರಾನೈಟ್,ನೀಲಮಣಿ ನೀಲಿ ಗ್ರಾನೈಟ್,ರಾಜಸ್ಥಾನ ಬ್ಲಾಕ್ ಗ್ರಾನೈಟ್,ಕಾಶ್ಮೀರ ವೈಟ್ ಗ್ರಾನೈಟ್,ಮೊಕಲ್ಸರ್ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರಾನೈಟ್,ನೀಲಿ ಪರ್ಲ್ ಗ್ರಾನೈಟ್,ಎಮರಾಲ್ಡ್ ಪರ್ಲ್ ಗ್ರಾನೈಟ್,ಕೆಂಪು ಬಹುವರ್ಣದ ಗ್ರಾನೈಟ್,ಸಿರಾ ಗ್ರೇ ಗ್ರಾನೈಟ್,ವಿಸ್ಕಾನ್ ವೈಟ್ ಗ್ರಾನೈಟ್,ಇಲ್ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾನೈಟ್,ಇಲ್ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಚಪ್ಪಡಿಗಳು,ಲ್ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಗ್ರಾನೈಟ್,ಇಲ್ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್.BROWN Granait Kafi BROWN Granait Baltik BROWN Granait Cherri BROWN Granait Himalayan Blue Granait Impeeriyal White Granait Impeeriyal Kempu Granait Steel Gre Granait Kappu Pearl Granait Ruby Red Granait Hassan GREEN Granait Neelamani Neeli Granait Rajasthan Block Granait Kashmeera White Granait Mokalsar GREEN Granait Neeli Pearl Granait Emerald Pearl Granait Kempu Bahuvarnada Granait Sira Gre Granait Viskan White Granait Ilkalnalli Granait Ilkalnallina Granait Chappadigalu Lkalnalli Kappu Granait Ilkalnalli Granait Stone
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Ilkal Granait Nalli Yestu Reethiya Granait Ive Tilisi ,How Many Granite Are There In The Ilcal Granite?,


vokalandroid