ಚುನಾವಣೆ ಎಂದರೇನು? ...

ಚುನಾವಣೆ ಎಂದರೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೆಲವು ವಿಧದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯ, ಚುನಾವಣೆಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಮತವನ್ನು ಈ ಸ್ಥಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು, ಸ್ಥಳೀಯ, ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಫೆಡರಲ್ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನಗಳು ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
Romanized Version
ಚುನಾವಣೆ ಎಂದರೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೆಲವು ವಿಧದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯ, ಚುನಾವಣೆಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಮತವನ್ನು ಈ ಸ್ಥಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು, ಸ್ಥಳೀಯ, ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಫೆಡರಲ್ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನಗಳು ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಮಾಡುತ್ತವೆ. Chunavane Endare Vyakthiyobbarannu Kelavu Vidhada Sthanakkagi Ayke Madalu Mata Chalayisuva Pakshada Karya Chunavaneyu Sarvajanika Athava Khasagi Mathavannu Ee Sthanada Adharada Mele Olagondirabahudu Sthaleeya Rajya Maththu Fedaral Sarkaragalalli Hechchina Sthanagalu Kelavu Reethiya Chunavaneyalli Mathadana Maduththave
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೂಮೆ ನೆಡೆಯುತ್ತದೆ? ...

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯು ೨೨೪ ಸದಸ್ಯರ ಸದಸ್ಯ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ೨೨೪ ಸದಸ್ಯ ಬಲವುಳ್ಳ ೧೫ ನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯ 222ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ . ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೂಮೆ ನೆಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಧಾನಸಭೆಯುजवाब पढ़िये
ques_icon

More Answers


ಚುನಾವಣೆ ಎಂಬುದು ಔಪಚಾರಿಕ ಗುಂಪು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಮೂಲಕ ಜನಸಮೂಹವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, 17 ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಆಧುನಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವು ನಡೆಸಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಚುನಾವಣೆಗಳು.
Romanized Version
ಚುನಾವಣೆ ಎಂಬುದು ಔಪಚಾರಿಕ ಗುಂಪು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಮೂಲಕ ಜನಸಮೂಹವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, 17 ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಆಧುನಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವು ನಡೆಸಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಚುನಾವಣೆಗಳು.Chunavane Embudu Aupacharika Gumpu Nirnaya Maduva Prakriyeyagiddu Other Mulaka Janasamuhavu Sarvajanika Kacheriyannu Hondalu Obba Vyakthiyannu Ayke Maduththade 17 Ne Shathamanadinda Adhunika Prathinidhi Prajaprabhuthvavu Nadesida Samanya Karyavidhanagalu Chunavanegalu
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Chunavane Endarenu,What Is The Election?,


vokalandroid