ಮತದಾರ ಐಡಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ? ...

ಮತದಾರ ಐಡಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವುದೆಂದರೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಮತದಾರರ ಚೀಟಿ ಭಾರತದ 18 ನೇ ವಯಸ್ಸನ್ನು ತಲುಪಿರುವ ಭಾರತದ ವಯಸ್ಕ ಮನೆತನದವರಿಗೆ ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ನೀಡುವ ಒಂದು ಗುರುತಿಸುವ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಗುರುತಿಸುವ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ದೇಶದ ಪುರಸಭೆ, ರಾಜ್ಯ, ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚುನಾವಣೆಗಳು.
Romanized Version
ಮತದಾರ ಐಡಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವುದೆಂದರೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಮತದಾರರ ಚೀಟಿ ಭಾರತದ 18 ನೇ ವಯಸ್ಸನ್ನು ತಲುಪಿರುವ ಭಾರತದ ವಯಸ್ಕ ಮನೆತನದವರಿಗೆ ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ನೀಡುವ ಒಂದು ಗುರುತಿಸುವ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಗುರುತಿಸುವ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ದೇಶದ ಪುರಸಭೆ, ರಾಜ್ಯ, ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚುನಾವಣೆಗಳು.Mathadara Id Bagge Tilisuvudendare Indian Mathadarara Cheeti Bharathada 18 Ne Vayassannu Talupiruva Bharathada Vayaska Manethanadavarige Bharathada Chunavana Ayogavu Needuva Ondu Guruthisuva Dakhaleyagide Idu Prathamikavagi Bharatheeya Nagarikarige Ondu Guruthisuva Puraveyagi Karyanirvahisuththade Deshada Purasabhe Rajya Maththu Rashtreeya Chunavanegalu
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

More Answers


ಇಂಡಿಯನ್ ಮತದಾರರ ಚೀಟಿ ಭಾರತದ ವಯಸ್ಕ ವಸತಿಗೃಹಗಳಿಗೆ 18 ನೇ ವಯಸ್ಸನ್ನು ತಲುಪಿದ ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟ ಗುರುತಿನ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ದೇಶದ ಪುರಸಭಾ, ರಾಜ್ಯ, ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚುನಾವಣೆಗಳು.
Romanized Version
ಇಂಡಿಯನ್ ಮತದಾರರ ಚೀಟಿ ಭಾರತದ ವಯಸ್ಕ ವಸತಿಗೃಹಗಳಿಗೆ 18 ನೇ ವಯಸ್ಸನ್ನು ತಲುಪಿದ ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟ ಗುರುತಿನ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ದೇಶದ ಪುರಸಭಾ, ರಾಜ್ಯ, ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚುನಾವಣೆಗಳು.Indian Mathadarara Cheeti Bharathada Vayaska Vasathigrihagalige 18 Ne Vayassannu Talupida Bharatheeya Chunavana Ayogadinda Needalpatta Guruthina Dakhaleyagiddu Idu Prathamikavagi Bharatheeya Nagarikarige Guruthina Puraveyagi Karyanirvahisuththade Deshada Purasabha Rajya Maththu Rashtreeya Chunavanegalu
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Mathadara Id Bagge Tilisi ,Tell Voter ID?,


vokalandroid