ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಯಾವುವು? ...

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಯಾವುವು ಅಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 29, 2017 ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 10 ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪನಿಗಳು. BEML ಲಿಮಿಟೆಡ್ 1964 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಭಾರತ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಭಾರತ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 1954 ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು. ಬಾಶ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಡೆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟೈಟಾನ್ ಕಂಪೆನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಯುನೈಟೆಡ್ ಬ್ರೂವರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಮಂಗಳೂರು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ & ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಉದ್ಯಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಗತಿಗಳು ಉದ್ಯಮೇಗಳು .
Romanized Version
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಯಾವುವು ಅಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 29, 2017 ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 10 ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪನಿಗಳು. BEML ಲಿಮಿಟೆಡ್ 1964 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಭಾರತ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಭಾರತ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 1954 ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು. ಬಾಶ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಡೆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟೈಟಾನ್ ಕಂಪೆನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಯುನೈಟೆಡ್ ಬ್ರೂವರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಮಂಗಳೂರು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ & ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಉದ್ಯಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಗತಿಗಳು ಉದ್ಯಮೇಗಳು . Karnatakadalli Uthpadana Kampanigalu Yavuvu Andare Disembar 29, 2017 Bengalurinalli Top 10 Uthpadana Kampanigalu BEML Ltd 1964 Ralli Prarambhavayithu Bharath Electronic Ltd Bharath Electronic Ltd 1954 Ralli Karnatakadalli Bengalurinalli Sthapaneyayithu Bosch Ltd Dell India Private Ltd Hindusthan Eronatiks Ltd Taitan Kampeni Ltd Yunaited Bruvarees Ltd Mangaluru Chemicals & Karnatakadalli Udyamagalu Karnataka Udyama Belavanige Maththu Sangathigalu Udyamegalu .
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

More Answers


ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಯಾವುವುವೆಂದರೇ ಕರುತುರಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಎಂಟಿಆರ್ ಫುಡ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ದಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ವೀಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಥಾಮಸ್, ಟಾಟಾ ಕಾಫಿ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮೊಬಿಟ್ ಪಾರ್ಕ್, ಕಿಚನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ರೇಜ್ ಚಾಕೋಟೈಯರ್, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪನಿಗಳು.
Romanized Version
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಯಾವುವುವೆಂದರೇ ಕರುತುರಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಎಂಟಿಆರ್ ಫುಡ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ದಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ವೀಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಥಾಮಸ್, ಟಾಟಾ ಕಾಫಿ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮೊಬಿಟ್ ಪಾರ್ಕ್, ಕಿಚನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ರೇಜ್ ಚಾಕೋಟೈಯರ್, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪನಿಗಳು.Karnatakadalli Uthpadana Kampanigalu Yavuvuvendare Karuthuri Global Ltd MTR Foods Ltd The Global GREEN Company Ltd Vicks Maththu Thomas TATA Kafi Global Mobit Park Kitchens Of India Rage Chakotaiyar Ivellavu Karnatakadalli Uthpadana Kampanigalu
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches: Karnatakadalli Uthpadana Kampanigalu Yavuvu ,What Are The Manufacturing Companies In Karnataka?,


vokalandroid