ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಸವೆದಾತ್ತ ಸಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? ...

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಸವೆದಾತ್ತ ಸಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದ ಹಣಕಾಸು ರಾಜಧಾನಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್ನಿಂದ 6.4 ಕೋಟಿ ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಬೂದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಿಮೆಂಟ್ ರಫ್ತುದಾರ. 10 ಜುಲೈ 2015 ರಂದು, ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣವು ರೂ. 85,363.84 ಕೋಟಿ.
Romanized Version
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಸವೆದಾತ್ತ ಸಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದ ಹಣಕಾಸು ರಾಜಧಾನಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್ನಿಂದ 6.4 ಕೋಟಿ ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಬೂದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಿಮೆಂಟ್ ರಫ್ತುದಾರ. 10 ಜುಲೈ 2015 ರಂದು, ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣವು ರೂ. 85,363.84 ಕೋಟಿ.Karnatakadalli Vasavedaththa Siments Ee Kampaniyu Bharathada Hanakasu Rajadhani Mumbainallide Prathivarsha Altratek Simentninda 6.4 Koti Tangalashtu Budu Cement Annu Sarabaraju Madalagide Kampaniyu Bharathadalle Athi Dodda Cement Rafthudara 10 Julai 2015 Randu Altratek Simentna Marukatte Bandavaleekaranavu Ru 85,363.84 Koti
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

More Answers


ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಸವೆದಾತ್ತ ಸಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದರೆ 2018 ರಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ, ವಸವೆದಾತ್ತ ಸಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಮೆಂಟ್, ಬೂದು ಸಿಮೆಂಟ್, ಆಪ್ಸಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಸರಬರಾಜುದಾರ ಕಂಪನಿಯು ಸೆಡಾಮ್, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರಾಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
Romanized Version
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಸವೆದಾತ್ತ ಸಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದರೆ 2018 ರಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ, ವಸವೆದಾತ್ತ ಸಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಮೆಂಟ್, ಬೂದು ಸಿಮೆಂಟ್, ಆಪ್ಸಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಸರಬರಾಜುದಾರ ಕಂಪನಿಯು ಸೆಡಾಮ್, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರಾಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. Karnatakadalli Vasavedaththa Siments Eshtaralli Nondayisalpattide Endare 2018 Ralli Nondayisalpattiruva Vasavedaththa Siments Cement Budu Cement Apsi Cement Ithyadigalannu Sarabaraju Maduvudaralli Apara Parinathiyannu Padedide Sarabarajudara Kampaniyu Sedam Karnatakadallide Maththu Pattimadida Uthpannagala Pramukha Maratagararalli Ondagide
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Karnatakadalli Vasavedaththa Siments Eshtaralli Nondayisalpattide,How Much Is The Vaseline Cements Registered In Karnataka?,


vokalandroid