ಮತದಾರ ID ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು? ...

ಮತದಾರರ ಐಡಿ (ಭಾರತ) ಭಾರತೀಯಮತದಾರರಚೀಟಿಭಾರತದವಯಸ್ಕರಮನೆತನದವರಿಗೆ ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು 18 ನೇ ವಯಸ್ಸನ್ನು ತಲುಪಿದಗುರುತಿನದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಗುರುತಿಸುವ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು ದೇಶದ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್, ರಾಜ್ಯ, ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚುನಾವಣೆಗಳು.
Romanized Version
ಮತದಾರರ ಐಡಿ (ಭಾರತ) ಭಾರತೀಯಮತದಾರರಚೀಟಿಭಾರತದವಯಸ್ಕರಮನೆತನದವರಿಗೆ ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು 18 ನೇ ವಯಸ್ಸನ್ನು ತಲುಪಿದಗುರುತಿನದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಗುರುತಿಸುವ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು ದೇಶದ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್, ರಾಜ್ಯ, ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚುನಾವಣೆಗಳು.Mathadarara Id Bharatha Bharatheeyamathadararacheetibharathadavayaskaramanethanadavarige Bharathada Chunavana Ayogavu 18 Ne Vayassannu Talupidaguruthinadakhaleyagide Idu Prathamikavagi Bharatheeya Nagarikarige Ondu Guruthisuva Puraveyagi Karyanirvahisuththade Adu Deshada Mathadanadalli Munsipal Rajya Maththu Rashtreeya Chunavanegalu
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

More Answers


ಮತದಾರರ ಐಡಿ ಭಾರತ ಭಾರತೀಯ ಮತದಾರರ ಚೀಟಿ ಭಾರತದ ವಯಸ್ಕರ ಮನೆತನದವರಿಗೆ ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ನೀಡುವ 18 ನೇ ವಯಸ್ಸನ್ನು ತಲುಪಿದೆ, ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮತಪತ್ರವನ್ನು ದೇಶದ ಮುನ್ಸಿಪಲ್, ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚುನಾವಣೆಗಳು.
Romanized Version
ಮತದಾರರ ಐಡಿ ಭಾರತ ಭಾರತೀಯ ಮತದಾರರ ಚೀಟಿ ಭಾರತದ ವಯಸ್ಕರ ಮನೆತನದವರಿಗೆ ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ನೀಡುವ 18 ನೇ ವಯಸ್ಸನ್ನು ತಲುಪಿದೆ, ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮತಪತ್ರವನ್ನು ದೇಶದ ಮುನ್ಸಿಪಲ್, ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚುನಾವಣೆಗಳು.Mathadarara Id Bharatha Bharatheeya Mathadarara Cheeti Bharathada Vayaskara Manethanadavarige Bharathada Chunavana Ayogavu Needuva 18 Ne Vayassannu Talupide Idu Mukhyavagi Bharatheeya Nagarikarige Guruthina Puraveyagi Karyanirvahisuththade Maththu Avara Mathapathravannu Deshada Munsipal Rajya Maththu Rashtreeya Chunavanegalu
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Mathadara ID Sankhye Yavudu,What Is The Voter ID Number?,


vokalandroid