ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ? ...

ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಗಳ 141 ಗ್ರಾಮಗಳು ಇವೆ.ಅವುಗಳೆಂದರೆ, ಅಬಾನಕುಪ್ಪೆ.ಅಚಲ.ಬಾಳಗುಲಿ.ಬಲೆವೀರನಹಳ್ಳಿ.ಚಮನಹಳ್ಳಿ.ಚಿಕ್ಕಗಂಗಾವಾಡಿ.ದಡ್ಡಗಾಂಗವಾಡಿ.ದಡ್ಡಕುಂತನಹಳ್ಳಿ.ಗಣಕಲ್ಲು.ಗೋಪಾಹಲ್ಲಿ.ಹಗಲಹಳ್ಳಿ.ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ.ಇಬ್ಬಾಲಕಹಳ್ಳಿ.ಇಜೂರ್.ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ.ಜಲಂಂಗಲ.ಕಕರಾಮಾನಹಳ್ಳಿ.ಕಲ್ಲುಗೋಪಾಹಳ್ಳಿ.ಲಕ್ಕಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ.ಲಕ್ಷಸಂದ್ರ.ಮದಪುರ.ಮಡಿಗರಾಪಾಲ್ಯ.ನಾಗಹೋಲ್ಲಿ.ನೆಲಾಮಾಲೆ.ರಾಮನಗರ.ರಾಮನಹಳ್ಳಿ.ಶೇಷಗಿರಿಹಳ್ಳಿ.ಶನುಭೋಗಾನಹಳ್ಳಿ.ತಡಿಕಾವಗಿಲು.ತಲಕುಪ್ಪೆ.ಉರಾಘಹಳ್ಳಿ.ವಜರಾಹಳ್ಳಿ.ವಿಬುತಿಕೆರೆ.ವಿರೂಪಾಸಂದ್ರ.ವಡೋದರಾದ್ಡಿ.ವೊಡರಹಳ್ಳಿ.ಇರೆಹಳ್ಳಿ.ಯೆರ್ಪಲ್ಯ.ಇನ್ನು ಮುಂತಾದವು.
Romanized Version
ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಗಳ 141 ಗ್ರಾಮಗಳು ಇವೆ.ಅವುಗಳೆಂದರೆ, ಅಬಾನಕುಪ್ಪೆ.ಅಚಲ.ಬಾಳಗುಲಿ.ಬಲೆವೀರನಹಳ್ಳಿ.ಚಮನಹಳ್ಳಿ.ಚಿಕ್ಕಗಂಗಾವಾಡಿ.ದಡ್ಡಗಾಂಗವಾಡಿ.ದಡ್ಡಕುಂತನಹಳ್ಳಿ.ಗಣಕಲ್ಲು.ಗೋಪಾಹಲ್ಲಿ.ಹಗಲಹಳ್ಳಿ.ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ.ಇಬ್ಬಾಲಕಹಳ್ಳಿ.ಇಜೂರ್.ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ.ಜಲಂಂಗಲ.ಕಕರಾಮಾನಹಳ್ಳಿ.ಕಲ್ಲುಗೋಪಾಹಳ್ಳಿ.ಲಕ್ಕಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ.ಲಕ್ಷಸಂದ್ರ.ಮದಪುರ.ಮಡಿಗರಾಪಾಲ್ಯ.ನಾಗಹೋಲ್ಲಿ.ನೆಲಾಮಾಲೆ.ರಾಮನಗರ.ರಾಮನಹಳ್ಳಿ.ಶೇಷಗಿರಿಹಳ್ಳಿ.ಶನುಭೋಗಾನಹಳ್ಳಿ.ತಡಿಕಾವಗಿಲು.ತಲಕುಪ್ಪೆ.ಉರಾಘಹಳ್ಳಿ.ವಜರಾಹಳ್ಳಿ.ವಿಬುತಿಕೆರೆ.ವಿರೂಪಾಸಂದ್ರ.ವಡೋದರಾದ್ಡಿ.ವೊಡರಹಳ್ಳಿ.ಇರೆಹಳ್ಳಿ.ಯೆರ್ಪಲ್ಯ.ಇನ್ನು ಮುಂತಾದವು.Ramnagar Jilla Gramagala 141 Gramagalu Ive Avugalendare Abanakuppe Achala Balaguli Baleveeranahalli Chamanahalli Chikkagangavadi Daddagangavadi Daddakunthanahalli Ganakallu Gopahalli Hagalahalli Hakkipikki Ibbalakahalli Ijur Jakkanahalli Jalanngala Kakaramanahalli Kallugopahalli Lakkappanahalli Lakshasandra Madapura Madigarapalya Nagaholli Nelamale Ramnagar Ramanahalli Sheshagirihalli Shanubhoganahalli Tadikavagilu Talakuppe Uraghahalli Vajarahalli Vibuthikere Virupasandra Vadodaraddi Vodarahalli Irehalli Yerpalya Innu Munthadavu
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

More Answers


ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ೪ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು, ೮೭೨ ಗ್ರಾಮಗಳು ಮತ್ತು ೬ ಪಟ್ಟಣಗಳಿವೆ. ಜನಗಣತಿ ಭಾರತ ೨೦೧೧ ರ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯು ೨ ೬೦ ೫೩೩ ಮನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ೧೦ ೮೨ ೬೩೬ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ೫ ೪೮ ೦೦೮ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ೫ ೩೪ ೬೨೮ ಮಹಿಳೆಯರು.
Romanized Version
ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ೪ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು, ೮೭೨ ಗ್ರಾಮಗಳು ಮತ್ತು ೬ ಪಟ್ಟಣಗಳಿವೆ. ಜನಗಣತಿ ಭಾರತ ೨೦೧೧ ರ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯು ೨ ೬೦ ೫೩೩ ಮನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ೧೦ ೮೨ ೬೩೬ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ೫ ೪೮ ೦೦೮ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ೫ ೩೪ ೬೨೮ ಮಹಿಳೆಯರು.Ramnagar Jilleyalli 4 Tallukugalu 872 Gramagalu Maththu 6 Pattanagalive Janaganathi Bharatha 2011 R Prakara Ramnagar Jilleyu 2 60 533 Manegalannu Hondide Idaralli 10 82 636 Janasankhye Ide Idaralli 5 48 008 Purusharu Maththu 5 34 628 Mahileyaru
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Ramnagar Jilla Gramagala Pattiyannu Tilisi ?,List Of Ramanagar District Villages List,


vokalandroid