ಮತದಾರ id ಯಲ್ಲಿ epic ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ? ...

NVSP ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಚೆಕ್ ಮತದಾರರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ" ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂದೆ, ಮತದಾರ ID ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ. ನಂತರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮತದಾರರ ID ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
Romanized Version
NVSP ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಚೆಕ್ ಮತದಾರರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ" ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂದೆ, ಮತದಾರ ID ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ. ನಂತರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮತದಾರರ ID ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.NVSP Vebsaitge Bheti Ngidi Check Mathadarara Sthithiyannu Parisheelisi Aykeyannu Click Madi Munde Mathadara ID Nondani Sankhyeyannu Namudisi Nanthara Track Sthithiyannu Click Madi Nimma Mathadarara ID Sthithiyannu Tereyalli Pradarshisalaguththade
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

More Answers


ಮತದಾರ id ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾದ epic ಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ. ಹೆಸರು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. epic ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂಲಕ ಹುಡುಕಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ. epic ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ, ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಮೆನುವಿನಿಂದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೀಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
Romanized Version
ಮತದಾರ id ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾದ epic ಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ. ಹೆಸರು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. epic ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂಲಕ ಹುಡುಕಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ. epic ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ, ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಮೆನುವಿನಿಂದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೀಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. Mathadara Id Yalli Prasthapisalada Epic Sankhye Iddare Hesaru Mathadarara Pattiyalliddare Pareekshisalu Ee Hanthagalannu Anusarisi Epic Sankhye Mulaka Huduki Click Madi Athava Tap Madi Epic Sankhyeyannu Namudisi Drop Down Menuvininda Rajyavannu Ayke Madi Maththu Chithravannu Nodida Kodnalli Keeliyannu Ayke Madi
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Mathadara Id Yalli Epic Sankhyeyannu Hege Kandukollabahudu ?,How Can I Find Epic Number In Voter ID?,


vokalandroid