ಬಾಣಶಂಕರಿ ಅಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ? ...

ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಿ ದೇವಾಲಯ (ಕನ್ನಡ: ಬನಶಂಕರಿ ಅಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ) ಅಥವಾ ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾದಾಮಿ ಬಳಿ ಚೋಳಚಾಗುಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯವಾಗಿದೆ.ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ದೇವಾಲಯವು ಬನಶಂಕರಿ ಅಥವಾ ವನಶಂಕರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ತಿಲಕರಾರಣ್ಯ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ದೇವಾಲಯದ ದೇವಿಯನ್ನು ಪಾರ್ವತಿಯ ದೇವತೆಯಾದ ಶಕಂಬರಿ (ಕನ್ನಡ: ಶಾಕಾಂಬರಿ) ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.ಈ ದೇವಾಲಯವು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಮತ್ತು ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯವಾದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಭಕ್ತರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
Romanized Version
ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಿ ದೇವಾಲಯ (ಕನ್ನಡ: ಬನಶಂಕರಿ ಅಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ) ಅಥವಾ ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾದಾಮಿ ಬಳಿ ಚೋಳಚಾಗುಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯವಾಗಿದೆ.ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ದೇವಾಲಯವು ಬನಶಂಕರಿ ಅಥವಾ ವನಶಂಕರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ತಿಲಕರಾರಣ್ಯ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ದೇವಾಲಯದ ದೇವಿಯನ್ನು ಪಾರ್ವತಿಯ ದೇವತೆಯಾದ ಶಕಂಬರಿ (ಕನ್ನಡ: ಶಾಕಾಂಬರಿ) ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.ಈ ದೇವಾಲಯವು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಮತ್ತು ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯವಾದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಭಕ್ತರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.Banashankari Devi Devalaya Kannada Banashankari Ammana Devasthana Athava Banashankari Devasthanavu Karnatakada Bagalkot Jilleya Badami Bali Cholachagudnalliruva Hindu Devalayavagide Kandu Baruththade Ee Devalayavu Banashankari Athava Vanashankari Endu Kareyalpaduththade Ekendare Idu Tilakararanya Aranyadallide Devalayada Deviyannu Parvathiya Devatheyada Shakambari Kannada Shakambari Endu Kareyuththare Ee Devalayavu Karnatakadinda Maththu Nereya Rajyavada Maharashtrada Bhaktharannu Akarshisuththade
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

More Answers


ಬಾಣಶಂಕರಿ ದೇವಿ ದೇವಾಲಯ ಅಥವಾ ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾದಾಮಿ ಬಳಿ ಚೋಳಚಾಗುಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯವಾಗಿದೆ. ಈ ದೇವಾಲಯವು ಬನಶಂಕರಿ ಅಥವಾ ವನಶಂಕರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ತಿಲಕರಾರಣ್ಯ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ದೇವಾಲಯದ ದೇವಿಯನ್ನು ಪಾರ್ವತಿಯ ದೇವತೆಯಾದ ಶಕಂಬರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದೇವಾಲಯವು ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಭಕ್ತರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂಲ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು 7 ನೇ ಶತಮಾನದ ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯ ರಾಜರು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು, ಅವರು ದೇವತೆ ಬನಶಂಕರಿಯನ್ನು ಅವರ ಪಾದ್ರಿ ದೇವತೆಯಾಗಿ ಪೂಜಿಸಿದರು. ಈ ದೇವಾಲಯವು ಜನವರಿ ಅಥವಾ ಫೆಬ್ರುವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬನಶಂಕರಿ ಜಾತ್ರೆ ಎಂಬ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ಸವವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ದೋಣಿ ಉತ್ಸವ ಮತ್ತು ರಥ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಗರದ ಸುತ್ತ ರಥದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
Romanized Version
ಬಾಣಶಂಕರಿ ದೇವಿ ದೇವಾಲಯ ಅಥವಾ ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾದಾಮಿ ಬಳಿ ಚೋಳಚಾಗುಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯವಾಗಿದೆ. ಈ ದೇವಾಲಯವು ಬನಶಂಕರಿ ಅಥವಾ ವನಶಂಕರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ತಿಲಕರಾರಣ್ಯ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ದೇವಾಲಯದ ದೇವಿಯನ್ನು ಪಾರ್ವತಿಯ ದೇವತೆಯಾದ ಶಕಂಬರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದೇವಾಲಯವು ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಭಕ್ತರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂಲ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು 7 ನೇ ಶತಮಾನದ ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯ ರಾಜರು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು, ಅವರು ದೇವತೆ ಬನಶಂಕರಿಯನ್ನು ಅವರ ಪಾದ್ರಿ ದೇವತೆಯಾಗಿ ಪೂಜಿಸಿದರು. ಈ ದೇವಾಲಯವು ಜನವರಿ ಅಥವಾ ಫೆಬ್ರುವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬನಶಂಕರಿ ಜಾತ್ರೆ ಎಂಬ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ಸವವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ದೋಣಿ ಉತ್ಸವ ಮತ್ತು ರಥ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಗರದ ಸುತ್ತ ರಥದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. Banashankari Devi Devalaya Athava Banashankari Devasthanavu Karnatakada Bagalkot Jilleya Badami Bali Cholachagudnalliruva Hindu Devalayavagide Ee Devalayavu Banashankari Athava Vanashankari Endu Kareyalpaduththade Ekendare Idu Tilakararanya Aranyadallide Devalayada Deviyannu Parvathiya Devatheyada Shakambari Endu Kareyalaguththade Ee Devalayavu Karnataka Maththu Nereya Rajya Maharashtradinda Bhaktharannu Akarshisuththade Moola Devasthanavannu 7 Ne Shathamanada Badami Chalukya Rajaru Nirmisidaru Avaru Devathe Banashankariyannu Avara Padri Devatheyagi Pujisidaru Ee Devalayavu Janavari Athava Februvari Tingalalli Banashankari Jathre Emba Varshika Uthsavavannu Acharisuththade Uthsavavu Sanskrithika Karyakramagalu Dhoni Uthsava Maththu Ratha Yathreyannu Olagondide Ee Devasthanavannu Nagarada Suththa Rathadalli Sancharisalaguththade
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Banashankari Amma Devasthana Elli Kandu Baruththade ? ,


vokalandroid