ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಯಾವುದು? ...

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಯಾವುದೆಂದರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾಕಿನಾಡ ಟೌನ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣವಾಗಿದೆ. ಕಾಕಿನಾಡ ಟೌನ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಡುವಿನ ಅಂತರವು 72.7 ಮೈಲಿ ಅಥವಾ 63.2 ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲುಗಳು ಆಗಿದೆ. ಕಾಕಿನಾಡ ಟೌನ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣವಾಗಿದೆ.
Romanized Version
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಯಾವುದೆಂದರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾಕಿನಾಡ ಟೌನ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣವಾಗಿದೆ. ಕಾಕಿನಾಡ ಟೌನ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಡುವಿನ ಅಂತರವು 72.7 ಮೈಲಿ ಅಥವಾ 63.2 ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲುಗಳು ಆಗಿದೆ. ಕಾಕಿನಾಡ ಟೌನ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣವಾಗಿದೆ.Lakshmi Narasimha Devasthanakke Haththirada Railu Nildana Yavudendare Lakshmi Narasimha Devasthanakke Haththirada Railu Nildana Kakinada Town Railu Nildanavagide Kakinada Town Railu Nildana Maththu Lakshmi Narasimha Swamy Devasthanada Naduvina Antharavu 72.7 Maili Athava 63.2 Natikal Mailugalu Agide Kakinada Town Railu Nildana Lakshmi Narasimha Devasthanakke Haththirada Railu Nildanavagide
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಯಾವುದು? ...

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣನ್ ದೇವಾಲಯವು ಹೋಶಲಾ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಹೊಸ್ಸೊಲುಲುಗೆ ಹಾಸನ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣವು ಹತ್ತಿರದ ನಿಲ್ದಾಣವಾಗಿದೆ. ಹೊಸಹೋಲುಲು ನಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣದ ನಕ್ಷತ್ರದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಏಕೈजवाब पढ़िये
ques_icon

ಕಟೀಲ್ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಯಾವುದು? ...

ಮುಲ್ಕಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಕಟೀಲ್ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು 13 ನಿಮಿಷಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಲ್ಕ ರೇಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ಕಟೀಲ್ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಡುವಿನ ಅಂದಾಜು ಚಾಲನೆ ದೂರ 11 ಕಿಮೀ ಅಥವಾ 6.8 ಮೈಲजवाब पढ़िये
ques_icon

More Answers


ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಯಾವುದು ಎಂದರೆ ಕಾಕಿನಾಡ ಟೌನ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಡುವಿನ ಅಂತರವು 72.7 ಮೈಲಿ ಅಥವಾ 63.2 ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲುಗಳು ಆಗಿದೆ ಇದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣವಾಗಿದೆ.
Romanized Version
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಯಾವುದು ಎಂದರೆ ಕಾಕಿನಾಡ ಟೌನ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಡುವಿನ ಅಂತರವು 72.7 ಮೈಲಿ ಅಥವಾ 63.2 ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲುಗಳು ಆಗಿದೆ ಇದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣವಾಗಿದೆ.Lakshmi Narasimha Devasthanakke Haththirada Railu Nildana Yavudu Endare Kakinada Town Railu Nildana Maththu Lakshmi Narasimha Swamy Devasthanada Naduvina Antharavu 72.7 Maili Athava 63.2 Natikal Mailugalu Agide Idu Lakshmi Narasimha Devasthanakke Haththirada Railu Nildanavagide
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Lakshmi Narasimha Devasthanakke Haththirada Railu Nildana Yavudu,


vokalandroid