. ಸಾಧುಗೆ ಸಾಧು ಮಾರ್ಧುಂಗೆ ಮಾಧುರ್ಯಂ' ಎಂಬ ನುಡಿ ಸಾಲುಗಳು ಯಾವ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿತಗೊಂಡಿವೆ ? ...

ಸಾಧುಗೆ ಸಾಧು ಮಾರ್ಧುಂಗೆ ಮಾಧುರ್ಯಂ ಎಂಬ ನುಡಿ ಸಾಲುಗಳು ಯಾವ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿತಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದರೆ, ಬಾದಾಮಿ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿತಗೊಂಡಿವೆ. ಬಾದಾಮಿ ಶಾಸನದ ಕಾಲ ಸುಮಾರು 7 ನೇ ಶತಮಾನ.
Romanized Version
ಸಾಧುಗೆ ಸಾಧು ಮಾರ್ಧುಂಗೆ ಮಾಧುರ್ಯಂ ಎಂಬ ನುಡಿ ಸಾಲುಗಳು ಯಾವ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿತಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದರೆ, ಬಾದಾಮಿ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿತಗೊಂಡಿವೆ. ಬಾದಾಮಿ ಶಾಸನದ ಕಾಲ ಸುಮಾರು 7 ನೇ ಶತಮಾನ.Sadhuge Sadhu Mardhunge Madhuryan Emba Nudi Salugalu Yava Shasanadalli Ullekhithagondive Endare Badami Shasanadalli Ullekhithagondive Badami Shasanada Kala Sumaru 7 Ne Shathamana
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

upsc ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ದತೆ ನೆಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು . ಮತ್ತು ಯಾವ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಅಬ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು . ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಘಂಟೆ ಓದಬೇಕು? ...

ಯುಪಿಎಸ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಎಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದಾದರೂ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು ಭಾರತದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯುಪಿಎಸ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಂದು ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸವು ಕಠಿಣ ವಾಗಿರಬೇಕು ಮೊದಲು ಒಂजवाब पढ़िये
ques_icon

More Answers


: ಸಾಧುಗೆ ಸಾಧು ಮಾರ್ಧುಂಗೆ ಮಾಧುರ್ಯಂ' ಎಂಬ ನುಡಿ ಸಾಲುಗಳು ಬಾದಾಮಿ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿತಗೊಂಡಿವೆ .ಶಾಸನ ಕಾಲ ಸುಮಾರು 7 ನೇ ಶತಮಾನ. ಬಾದಾಮಿ 1 ಬಂಡೆಗಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಕೊರೆದ ಆರಬಟ್ಟ ಮಹಾಪುರುಷನ ಸ್ತುತೀಪರ ಪದ್ಯಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಶಾಸನಕ್ಷರಗಳು ಸುಮಾರು ಏಳನೆಯ ಶತಮಾನದ ಹಳಗನ್ನಡ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಪ್ರಾರಂಭದ ಗದ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕ ವೊಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದವು ತ್ರಿಪದಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಸಾಧುಗೆ ಸಾಧು ಮಾಧುರ್ಯಂಗೆ ಮಾಧುರ್ಯಂ ಭಾದಿಪ್ಪ ಕಲಿ ಕಲಿಯುಗ ವಿಪರೀತನ್ ಮಾಧವೀತೈರನಲ್ಲ ||
Romanized Version
: ಸಾಧುಗೆ ಸಾಧು ಮಾರ್ಧುಂಗೆ ಮಾಧುರ್ಯಂ' ಎಂಬ ನುಡಿ ಸಾಲುಗಳು ಬಾದಾಮಿ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿತಗೊಂಡಿವೆ .ಶಾಸನ ಕಾಲ ಸುಮಾರು 7 ನೇ ಶತಮಾನ. ಬಾದಾಮಿ 1 ಬಂಡೆಗಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಕೊರೆದ ಆರಬಟ್ಟ ಮಹಾಪುರುಷನ ಸ್ತುತೀಪರ ಪದ್ಯಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಶಾಸನಕ್ಷರಗಳು ಸುಮಾರು ಏಳನೆಯ ಶತಮಾನದ ಹಳಗನ್ನಡ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಪ್ರಾರಂಭದ ಗದ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕ ವೊಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದವು ತ್ರಿಪದಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಸಾಧುಗೆ ಸಾಧು ಮಾಧುರ್ಯಂಗೆ ಮಾಧುರ್ಯಂ ಭಾದಿಪ್ಪ ಕಲಿ ಕಲಿಯುಗ ವಿಪರೀತನ್ ಮಾಧವೀತೈರನಲ್ಲ || : Sadhuge Sadhu Mardhunge Madhuryan Emba Nudi Salugalu Badami Shasanadalli Ullekhithagondive Shasana Kala Sumaru 7 Ne Shathamana Badami 1 Bandegalla Mele Koreda Arabatta Mahapurushana Sthutheepara Padyagalu Doreyuththave Ee Shasanaksharagalu Sumaru Elaneya Shathamanada Halagannada Lipiyallive Prarambhada Gadya Maththu Sanskritha Shloka Vondannu Bittare Ulidavu Tripadiyallive Sadhuge Sadhu Madhuryange Madhuryan Bhadippa Kali Kaliyuga Vipareethan Madhaveethairanalla ||
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:. Sadhuge Sadhu Mardhunge Madhuryan Emba Nudi Salugalu Yava Shasanadalli Ullekhithagondive ?,


vokalandroid