ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ (Deadline) ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದೆ ?  ...

ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದಲ್ಲಿದೆ. ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರವು ಭೂಮಿಯ ಸಾಗರ ವಿಭಾಗಗಳ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇದು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಸಾಗರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣದ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗಳು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವರೆದಿದೆ
Romanized Version
ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದಲ್ಲಿದೆ. ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರವು ಭೂಮಿಯ ಸಾಗರ ವಿಭಾಗಗಳ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇದು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಸಾಗರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣದ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗಳು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವರೆದಿದೆ Antharrashtreeya Dead LINE Pesifik Sagaradallide Pesifik Sagaravu Bhumiya Sagar Vibhagagala Dodda Maththu Alavada Pradeshavagide Idu Uththaradalli Arktik Sagaradinda Dakshinadalli Dakshinada Sagarakke Visthariside Maththu Pashchimadalli Eshya Maththu Astreliyagalu Maththu Amerikadalli Suththuvaredide
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

More Answers


ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ Deadline ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದೆಂದರೆ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಸ್ಥಳ ಇದೆ, ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರವು ಭೂಮಿಯ ಸಾಗರ ವಿಭಾಗಗಳ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇದು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಸಾಗರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣದ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗಳು ಮತ್ತು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾಗಳು ಸುತ್ತುವರಿದಿದೆ.
Romanized Version
ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ Deadline ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದೆಂದರೆ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಸ್ಥಳ ಇದೆ, ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರವು ಭೂಮಿಯ ಸಾಗರ ವಿಭಾಗಗಳ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇದು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಸಾಗರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣದ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗಳು ಮತ್ತು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾಗಳು ಸುತ್ತುವರಿದಿದೆ. Antharrashtreeya Dead LINE Deadline Yava Sthaladallidendare Pesifik Sagaradalli Antharrashtreeya Dead LINE Sthala Ide Pesifik Sagaravu Bhumiya Sagar Vibhagagala Dodda Maththu Alavada Pradeshavagide Idu Uththaradalli Arktik Sagaradinda Dakshinadalli Dakshinada Sagarakke Visthariside Maththu Pashchimadalli Eshya Maththu Astreliyagalu Maththu Purvadalli Amerikagalu Suththuvaridide
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Antharrashtreeya Dead LINE (Deadline) Yava Sthaladallide  ,


vokalandroid