ವಾಯುವ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥಿಯನ್ನರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿದವರು ಯಾರು ? ...

ವಾಯುವ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥಿಯನ್ನರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿದವರು ಕುಶಾನರು, ಪಾರ್ಥಿಯನ್ನರ ಜನ್ಮ ಸ್ಥಳ ಇರಾನ್ ಪಾರ್ಥಿಯನ್ನರು ಪ್ರಥಮ ಪಾರ್ಟಿಯಂ ರಾಜ ವನೊನ್ ಗ್ರೀಕರು ದಕ್ಷಿಣ ಅಫಘಾನಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಈ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅರ್ಕೊಸಿಯ ಪಾರ್ಥಿಯನ್ನರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೆರಿಡಾರ್ಕ್ ವಿದೇಶಿ ಭೂಬಾಗದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾಪಡೆ ಕೆರೆಕ್ಸಸ್ನ ಸೇನಾಪಡೆ ಶಕರ ನಂತರ ಭಾರತದ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿದ ವಿದೇಶಿಯರು, ಪಾರ್ಥಿಯನ್ನರು.
Romanized Version
ವಾಯುವ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥಿಯನ್ನರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿದವರು ಕುಶಾನರು, ಪಾರ್ಥಿಯನ್ನರ ಜನ್ಮ ಸ್ಥಳ ಇರಾನ್ ಪಾರ್ಥಿಯನ್ನರು ಪ್ರಥಮ ಪಾರ್ಟಿಯಂ ರಾಜ ವನೊನ್ ಗ್ರೀಕರು ದಕ್ಷಿಣ ಅಫಘಾನಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಈ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅರ್ಕೊಸಿಯ ಪಾರ್ಥಿಯನ್ನರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೆರಿಡಾರ್ಕ್ ವಿದೇಶಿ ಭೂಬಾಗದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾಪಡೆ ಕೆರೆಕ್ಸಸ್ನ ಸೇನಾಪಡೆ ಶಕರ ನಂತರ ಭಾರತದ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿದ ವಿದೇಶಿಯರು, ಪಾರ್ಥಿಯನ್ನರು.Vayuvya Bharathadalli Parthiyannara Sthanavannu Akramisidavaru Kushanaru Parthiyannara Janma Sthala Iran Parthiyannaru Prathama Partiyan Raja Vanon Greekaru Dakshina Afaghanisthanavannu Ee Hesarininda Karediddare Arkosiya Parthiyannara Kaladalli Jilladalithadalli Pramukha Patra Vahisida Adhikari Meridark Videshi Bhubagada Mele Yuddhadalli Palgonda Motta Modala Bharatheeya Senapade Kereksasna Senapade Shakara Nanthara Bharathada Pranthyagalannu Akramisida Videshiyaru Parthiyannaru
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

ಭಾರತದಲ್ಲಿ 'ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಂಕ್ರಾತಿ ವೃತ್ತ' ವನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಹಾದು ಹೋಗುವ ನದಿ ಯಾವುದು? ...

ಭಾರತದಲ್ಲಿ 'ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಂಕ್ರಾತಿ ವೃತ್ತ' ವನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಹಾದು ಹೋಗುವ ನದಿ ಮಾಹಿನದಿ.ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನದಿ ಒಂದು ನದಿ. ಇದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ತಾನದ ವಗಾಡ್ ಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವ ನಂತರ, ಗುಜರಾತ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸजवाब पढ़िये
ques_icon

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಭಾರಿಗೆ ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಹಣಗಳಾಗುವ ಬಗೆಗೆ ವಿವರಣಿಯನ್ನು ನೀಡಿದವರು ...

ಭೂಮಿಯ, ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಗ್ರಹ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಮೂರನೆಯ ಗ್ರಹವು, ಪರಿಚಿತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯು ಏಕೈಕ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ.ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ, ಭೂಮಿಯು ನಮ್ಮ ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಐದನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹವजवाब पढ़िये
ques_icon

More Answers


ಪಾರ್ಥಿಯನ್ನರ ಜನ್ಮ ಸ್ಥಳ ಇರಾನ್ ವಾಯುವ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥಿಯನ್ನರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿದವರು ಕುಶಾನರು, ಪಾರ್ಥಿಯನ್ನರು ಪ್ರಥಮ ಪಾರ್ಟಿಯಂ ರಾಜ ವನೊನ್ ಗ್ರೀಕರು ದಕ್ಷಿಣ ಅಫಘಾನಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಈ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅರ್ಕೊಸಿಯ ಪಾರ್ಥಿಯನ್ನರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೆರಿಡಾರ್ಕ್ ವಿದೇಶಿ ಭೂಬಾಗದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾಪಡೆ ಕೆರೆಕ್ಸಸ್ನ ಸೇನಾಪಡೆ ಶಕರ ನಂತರ ಭಾರತದ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿದ ವಿದೇಶಿಯರು, ಪಾರ್ಥಿಯನ್ನರು.
Romanized Version
ಪಾರ್ಥಿಯನ್ನರ ಜನ್ಮ ಸ್ಥಳ ಇರಾನ್ ವಾಯುವ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥಿಯನ್ನರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿದವರು ಕುಶಾನರು, ಪಾರ್ಥಿಯನ್ನರು ಪ್ರಥಮ ಪಾರ್ಟಿಯಂ ರಾಜ ವನೊನ್ ಗ್ರೀಕರು ದಕ್ಷಿಣ ಅಫಘಾನಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಈ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅರ್ಕೊಸಿಯ ಪಾರ್ಥಿಯನ್ನರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೆರಿಡಾರ್ಕ್ ವಿದೇಶಿ ಭೂಬಾಗದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾಪಡೆ ಕೆರೆಕ್ಸಸ್ನ ಸೇನಾಪಡೆ ಶಕರ ನಂತರ ಭಾರತದ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿದ ವಿದೇಶಿಯರು, ಪಾರ್ಥಿಯನ್ನರು. Parthiyannara Janma Sthala Iran Vayuvya Bharathadalli Parthiyannara Sthanavannu Akramisidavaru Kushanaru Parthiyannaru Prathama Partiyan Raja Vanon Greekaru Dakshina Afaghanisthanavannu Ee Hesarininda Karediddare Arkosiya Parthiyannara Kaladalli Jilladalithadalli Pramukha Patra Vahisida Adhikari Meridark Videshi Bhubagada Mele Yuddhadalli Palgonda Motta Modala Bharatheeya Senapade Kereksasna Senapade Shakara Nanthara Bharathada Pranthyagalannu Akramisida Videshiyaru Parthiyannaru
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Vayuvya Bharathadalli Parthiyannara Sthanavannu Akramisidavaru Yaru ?,


vokalandroid