ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಭಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಶಾಸನ ಬರೆಸಿದ ರಾಜ ಯಾರು ? ...

ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಶಾಸನ ಬರೆಸಿದ ರಾಜ ಯಾರೆಂದರೆ, ರುದ್ರಧಮನ. ರುದ್ರಧಮನ ಶಕರ ಆಡಳಿತಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. ರುದ್ರಧಮನ ಚಸ್ತಾನ ರಾಜನ ಮೊಮ್ಮಗರಾಗಿದ್ದರು. ರುದ್ರಧಮನ ರಾಜನಾದ ನಂತರ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದನು.
Romanized Version
ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಶಾಸನ ಬರೆಸಿದ ರಾಜ ಯಾರೆಂದರೆ, ರುದ್ರಧಮನ. ರುದ್ರಧಮನ ಶಕರ ಆಡಳಿತಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. ರುದ್ರಧಮನ ಚಸ್ತಾನ ರಾಜನ ಮೊಮ್ಮಗರಾಗಿದ್ದರು. ರುದ್ರಧಮನ ರಾಜನಾದ ನಂತರ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದನು.Motta Modala Barige Sanskrithadalli Shasana Baresida Raja Yarendare Rudradhamana Rudradhamana Shakara Adalithagararagiddaru Rudradhamana Chasthana Rajan Mommagaragiddaru Rudradhamana Rajanada Nanthara Tanna Rajyavannu Balapadisidanu
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಭಾರಿಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊರ ತಂದ ಗುಪ್ತ ದೊರೆ ಯಾರು? ...

ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಭಾರಿಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊರ ತಂದ ಗುಪ್ತ ದೊರೆ ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ. ಸಮುದ್ರ ಗುಪ್ತಾ "ಇಲ್ಲಿ ಪುನರ್ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಕವಿ ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತ, ಸಮುದ್ರ ಗುಪ್ತಾ (ಕವಿ) ನೋಡಿ. ಗುಪ್ತಾ ಸಾಮ್ರಾಜजवाब पढ़िये
ques_icon

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಭಾರಿಗೆ ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಹಣಗಳಾಗುವ ಬಗೆಗೆ ವಿವರಣಿಯನ್ನು ನೀಡಿದವರು ...

ಭೂಮಿಯ, ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಗ್ರಹ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಮೂರನೆಯ ಗ್ರಹವು, ಪರಿಚಿತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯು ಏಕೈಕ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ.ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ, ಭೂಮಿಯು ನಮ್ಮ ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಐದನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹವजवाब पढ़िये
ques_icon

ವಿದೇಶಿ ಭೂಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೋಂಡ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾಪಡೆ ಯುವುದು ? ...

ವಿದೇಶಿ ಭೂಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೋಂಡ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾಪಡೆ - ಕ್ರೆರೆಕ್ಸಸ್ ನ ಸೇನಾಪಡೆ ಶಕರ ನಂತರ ಭಾರತದ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿದ ವಿದೇಶಿಯರು - ಪಾರ್ಥಿಯನ್ನರು ಪಾರ್ಥಿಯನ್ನರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ - ಇರಾನ್ ವಾಯುವ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿजवाब पढ़िये
ques_icon

More Answers


ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಭಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಶಾಸನ ಬರೆಸಿದ ರಾಜ - ರುದ್ರಧಮನ ಮಾಳ್ವ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿ - ಉಜ್ಜಯಿನಿ ವಿಕ್ರಮಶಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದುದು - ಕ್ರಿ..ಪೂ.58 ರಲ್ಲಿ.
Romanized Version
ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಭಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಶಾಸನ ಬರೆಸಿದ ರಾಜ - ರುದ್ರಧಮನ ಮಾಳ್ವ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿ - ಉಜ್ಜಯಿನಿ ವಿಕ್ರಮಶಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದುದು - ಕ್ರಿ..ಪೂ.58 ರಲ್ಲಿ. Motta Modala Bharige Sanskrithadalli Shasana Baresida Raja - Rudradhamana Malva Rajyada Rajadhani - Ujjayini Vikramashake Prarambhavadudu - Kri Pu Ralli
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Motta Modala Bharige Sanskrithadalli Shasana Baresida Raja Yaru ?,


vokalandroid