ಶಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಯಾವುದು ? ...

ಶಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ನೈಋತ್ಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಶಕ ರಾಜ್ಯವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧ್ ಇಂದ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೧೦ರಿಂದ ೮೦ ರ ವರೆಗೆ ಸ್ಥಿತವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಕ್ರಮೇಣ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಇಂಡೊ-ಗ್ರೀಕ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರು,, ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೮೦ರಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸ್‍ನ ವಿಜಯಗಳ ವರೆಗೆ. ಶಕರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವಾಯವ್ಯದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಶಿಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ನೆಲೆಹೊಂದಿದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು, ಮತ್ತು ಅವರ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷತ್ರಪಗಳು, ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮಥುರಾದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನೈಋತ್ಯದ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವು.
Romanized Version
ಶಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ನೈಋತ್ಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಶಕ ರಾಜ್ಯವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧ್ ಇಂದ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೧೦ರಿಂದ ೮೦ ರ ವರೆಗೆ ಸ್ಥಿತವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಕ್ರಮೇಣ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಇಂಡೊ-ಗ್ರೀಕ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರು,, ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೮೦ರಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸ್‍ನ ವಿಜಯಗಳ ವರೆಗೆ. ಶಕರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವಾಯವ್ಯದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಶಿಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ನೆಲೆಹೊಂದಿದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು, ಮತ್ತು ಅವರ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷತ್ರಪಗಳು, ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮಥುರಾದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನೈಋತ್ಯದ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವು.Shakaru Tamma Prabalya Hechchisikonda Pranthyagalu Nairithya Eshyadalli Modala Suka Rajyavu Pakisthanadalli Sindh Inda Saurashtrada Pradeshagalalli Kri Pu 110rinda 80 R Varege Sthithavagiththu Avaru Kramena Maththashtu Uththarakke Indo Greek Pranthyadalli Vistharisidaru Kri Pu 80ralli Myus‍na Vijayagala Varege Shakaru Anthimavagi Vayavyadalli Takshashileya Haththira Nelehondida Rajyavannu Sthapisidaru Maththu Avara Eradu Dodda Kshathrapagalu Purvadalli Mathuradalli Maththu Innondu Nairithyada Saurashtradalli Iddavu
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

ಆರ್ಕೇಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ? ...

ಆರ್ಕೇಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಹೇಗೆಂದರೆ : ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಲುವಂತೆಯೇ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಆರ್ಕೀಯಾನ್ಗಳು ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ಅದನ್जवाब पढ़िये
ques_icon

ಮಕ್ಕಳು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಏಕೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ? ...

ಮಕ್ಕಳು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಏಕೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೇ ಆಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಗೃಹಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಶಿಶುಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ವಸ್ತುಗಳ ರುಚಿ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿजवाब पढ़िये
ques_icon

More Answers


ಶಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಾಂತ್ಯ - ಸಿಂಧೂ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಸಿಂಧೂ ನಾಗರೀಕತೆ ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರೀಕತೆ ನಗರ ನಾಗರೀಕತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮೊದಲಿಗರು - ಸಿಂಧೂಜನ ಸಿಂಧೂ ಬಯಲಿನ ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಕರೆಯುವರು - ಹರಪ್ಪಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾರತದ ಅತೀ ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರೀಕತೆ - ಸಿಂಧೂ ಬಯಲಿನ ನಾಗರಿಕತೆ ಸಿಂಧೂ ನಾಗರಕತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳು - ಹರಪ್ಪಾ ಮತ್ತು ಮೊಹೆಂಜೋದಾರೋ ಹರಪ್ಪಾ ಮತ್ತು ಮೊಹೆಂಜೋದಾರೋ ನಗರಗಳು ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿದೆ - ವಾಯುವ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಧ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧೂ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಆರಂಭ ಕಾಲವನ್ನು ಕ್ರಿ.ಪೂ. 7000 ಕ್ಕೆ ಕೊಂಡು ಹೋದವರು - ಆರ್.ಎಫ್.ಖಾನ್ ಪಾಕಿಸ್ಥಾನದ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ - ಆರ್.ಎಫ್ .ಖಾನ್ ಮೊಹೆಂಜೋದಾರೋ ಪದದ ಅರ್ಥ - ಮಡಿದವರ ದಿಬ್ಬ ಹರಪ್ಪಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದವರು - ದಯಾರಾಮ್ ಸಾಹನಿ ಹರಪ್ಪಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ಬಂದ ವರ್ಷ - 1921 ಹರಪ್ಪಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅವಶೇಷಗಳು ಮೊದಲು ದೊರೆತದದ್ದು - ಪಂಜಾಬ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊಹೆಂಜೋದಾರೋ ನಗರವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದವರು - ಆರ್.ಡಿ.ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮೊಹೆಂಜೋದಾರೋ ನಗರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ವರ್ಷ - 1922 ಮೊಹೆಂಜೋದಾರೋ ನಗರವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದು - ಸಿಂಧ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಹಡಗುಕಟ್ಟೆ ದೊರೆತ ಸ್ಥಳ - ಲೋಥಾಲ್ ಲೋಥಾಲ್ ನ ಹಡಗು ಕಟ್ಟೆಯನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದವರು.
Romanized Version
ಶಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಾಂತ್ಯ - ಸಿಂಧೂ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಸಿಂಧೂ ನಾಗರೀಕತೆ ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರೀಕತೆ ನಗರ ನಾಗರೀಕತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮೊದಲಿಗರು - ಸಿಂಧೂಜನ ಸಿಂಧೂ ಬಯಲಿನ ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಕರೆಯುವರು - ಹರಪ್ಪಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾರತದ ಅತೀ ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರೀಕತೆ - ಸಿಂಧೂ ಬಯಲಿನ ನಾಗರಿಕತೆ ಸಿಂಧೂ ನಾಗರಕತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳು - ಹರಪ್ಪಾ ಮತ್ತು ಮೊಹೆಂಜೋದಾರೋ ಹರಪ್ಪಾ ಮತ್ತು ಮೊಹೆಂಜೋದಾರೋ ನಗರಗಳು ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿದೆ - ವಾಯುವ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಧ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧೂ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಆರಂಭ ಕಾಲವನ್ನು ಕ್ರಿ.ಪೂ. 7000 ಕ್ಕೆ ಕೊಂಡು ಹೋದವರು - ಆರ್.ಎಫ್.ಖಾನ್ ಪಾಕಿಸ್ಥಾನದ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ - ಆರ್.ಎಫ್ .ಖಾನ್ ಮೊಹೆಂಜೋದಾರೋ ಪದದ ಅರ್ಥ - ಮಡಿದವರ ದಿಬ್ಬ ಹರಪ್ಪಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದವರು - ದಯಾರಾಮ್ ಸಾಹನಿ ಹರಪ್ಪಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ಬಂದ ವರ್ಷ - 1921 ಹರಪ್ಪಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅವಶೇಷಗಳು ಮೊದಲು ದೊರೆತದದ್ದು - ಪಂಜಾಬ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊಹೆಂಜೋದಾರೋ ನಗರವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದವರು - ಆರ್.ಡಿ.ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮೊಹೆಂಜೋದಾರೋ ನಗರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ವರ್ಷ - 1922 ಮೊಹೆಂಜೋದಾರೋ ನಗರವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದು - ಸಿಂಧ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಹಡಗುಕಟ್ಟೆ ದೊರೆತ ಸ್ಥಳ - ಲೋಥಾಲ್ ಲೋಥಾಲ್ ನ ಹಡಗು ಕಟ್ಟೆಯನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದವರು. Shakaru Tamma Prabalya Hechchisikonda Pranthya - Sindhu Pranthya Sindhu Nagareekathe Pracheena Nagareekathe Nagar Nagareekathe Nirmisida Modaligaru - Sindhujana Sindhu Bayalina Nagarikatheyannu Heege Kareyuvaru - Harappa Sanskruti Bharathada Athee Pracheena Nagareekathe - Sindhu Bayalina Nagarikathe Sindhu Nagarakatheya Pramukha Nagaragalu - Harappa Maththu Mohenjodaro Harappa Maththu Mohenjodaro Nagaragalu Ee Pranthyadallide - Vayuvya Bharathadalli Punjab Maththu Sindh Pranthyadalli Sindhu Nagarikatheya Arambha Kalavannu Kri Pu 7000 Kke Kondu Hodavaru - R F Khan Pakisthanada Purathathva Ilakheya Nirdeshaka - R F Khan Mohenjodaro Padada Earth - Madidavara Dibba Harappa Sanskrithiya Avasheshagalannu Patty Hachchidavaru - Dayaram Sahani Harappa Sanskrithiyu Belakige Banda Banda Varsha - Harappa Sanskrithiya Avasheshagalu Modalu Dorethadaddu - Punjab Pranthyadalli Mohenjodaro Nagaravannu Patty Hachchidavaru - R D Byanarji Mohenjodaro Nagar Belakige Banda Varsha - Mohenjodaro Nagaravannu Patty Hachchiddu - Sindh Pranthyadalli Pracheena Hadagukatte Doretha Sthala - Lothal Lothal N Hadagu Katteyanna Patty Hachchidavaru
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Shakaru Tamma Prabalya Hechchisikonda Pranthya Yavudu ? ,


vokalandroid