ಶಕರನ್ನು ಪರಿಶುದ್ದ ಶೂದ್ರರೆಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ ಗ್ರಂಥ ಯಾವುದು ? ...

ಶಕರನ್ನು ಪರಿಶುದ್ದ ಶೂದ್ರರೆಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ ಗ್ರಂಥ ಯಾವುದೆಂದರೆ, ಮಹಾಭಾಷ್ಯ. ಮಹಾಭಾಷ್ಯ ಕ್ರಿ.ಪೂ ಎರಡನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿದೆ. ಸಮಂತಭದ್ರನ ತತ್ತ್ವಾರ್ಥ ಸೂತ್ರ ಮಹಾಭಾಷ್ಯ, ಆಪ್ತಮೀಮಾಂಸಾ ಮುಂತಾದ ಉದ್ದಾಮ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳೂ ಈ ಕ್ರಿ.ಪೂ ಎರಡನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದವು.
Romanized Version
ಶಕರನ್ನು ಪರಿಶುದ್ದ ಶೂದ್ರರೆಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ ಗ್ರಂಥ ಯಾವುದೆಂದರೆ, ಮಹಾಭಾಷ್ಯ. ಮಹಾಭಾಷ್ಯ ಕ್ರಿ.ಪೂ ಎರಡನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿದೆ. ಸಮಂತಭದ್ರನ ತತ್ತ್ವಾರ್ಥ ಸೂತ್ರ ಮಹಾಭಾಷ್ಯ, ಆಪ್ತಮೀಮಾಂಸಾ ಮುಂತಾದ ಉದ್ದಾಮ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳೂ ಈ ಕ್ರಿ.ಪೂ ಎರಡನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದವು.Shakarannu Parishudda Shudrarendu Bannisida Grantha Yavudendare Mahabhashya Mahabhashya Kri Pu Eradaneya Shathamanadalli Rachithavagide Samanthabhadrana Taththvartha Sutra Mahabhashya Apthameemansa Munthada Uddama Dharma Granthagalu Ee Kri Pu Eradaneya Shathamanadalli Bandavu
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

ವೈಧ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಗಿಡ ಮೂಲಿಕೆಗಳ ವಿಷಯವನ್ನೋಳಗೊಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥ ಎಲ್ಲಿದೆ ? ...

ಔಷಧೀಯ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳು ಇತಿಹಾಸಪೂರ್ವ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಔಷಧಿ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಕೀಟಗಳು, ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು, ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಸಸ್ತನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ನजवाब पढ़िये
ques_icon

ಮೌರ್ಯರ ಕಾಲದ ಅರ್ಥಸಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದಾದ ಗುಪ್ತರ ಕಾಲದ ಗ್ರಂಥ ಯಾವುದು ? ...

ಗುಪ್ತಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಕ್ರಿ.ಪೂ. 590 ರಿಂದ ಮಧ್ಯದವರೆಗಿನವರೆಗಿನ 3 ನೇ ಶತಮಾನದ ಸಿಇವರೆಗಿನ ಪುರಾತನ ಭಾರತೀಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿ, ಸರಿಸುಮಾರು 319 ರಿಂದ 550 ಸಿಇವರೆಗೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾರತೀಯ ಉಪಖಂಡವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆजवाब पढ़िये
ques_icon

ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರದ ನೊಬೆಲ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತವಾದ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೆಡೆಲ್ (ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ) ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು (ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 2014 ನೇ ಸಾಲಿನ) ಪಡೆದ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದವರು ? ...

ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರದ ನೊಬೆಲ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತವಾದ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೆಡೆಲ್ (ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ) ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು (ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 2014 ನೇ ಸಾಲಿನ) ಪಡೆದ ಭಾರತೀಯ ಮಂಜುಳಾ ಭಾರ್ಗವ. ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಅಲ್ಫ್ರೆಡ್ ನೊಬೆಲ್ರ ಮರಣೋತ್ತರ ಉಯಿಲಿजवाब पढ़िये
ques_icon

ಭಾರತದ ಮೊದಲ ವಾಯುಸಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು? ...

ಭಾರತದ ಮೊದಲ ವಾಯುಸಾರಿಗೆ ಅಲಹಾಬಾದ್ ನಿಂದ ನೈ ನಿವರೆಗೆ 1911 ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಂದ ಬಂದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕವನ್ನು ಹೋಲಿ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಗಾಳಿಯಂಚೆ ವಿಮಾನವನ್ನು ಫ್ರೆಂಚ್ ಪೈಲಟ್ ಹೆನ್ರಿ ಪೆಕ್जवाब पढ़िये
ques_icon

ಮುದ್ರಾ ಮಂಜೂಷ' ಕೃತಿಯ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ? ...

ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಸಾಹಿತ್ಯದ ದೇಹವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬರಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾजवाब पढ़िये
ques_icon

ಭಾರತದಲ್ಲಿ 'ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಂಕ್ರಾತಿ ವೃತ್ತ' ವನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಹಾದು ಹೋಗುವ ನದಿ ಯಾವುದು? ...

ಭಾರತದಲ್ಲಿ 'ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಂಕ್ರಾತಿ ವೃತ್ತ' ವನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಹಾದು ಹೋಗುವ ನದಿ ಮಾಹಿನದಿ.ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನದಿ ಒಂದು ನದಿ. ಇದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ತಾನದ ವಗಾಡ್ ಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವ ನಂತರ, ಗುಜರಾತ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸजवाब पढ़िये
ques_icon

More Answers


ಶಕರನ್ನು ಪರಿಶುದ್ದ ಶೂದ್ರರೆಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ ಗ್ರಂಥ – ಮಹಾಭಾಷ್ಯ ಮಹಾಭಾಷ್ಯ ಕ್ರಿ.ಪೂ ಎರಡನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿದೆ . ಸಮಂತಭದ್ರನ ತತ್ತ್ವಾರ್ಥ ಸೂತ್ರ ಮಹಾಭಾಷ್ಯ, ಆಪ್ತಮೀಮಾಂಸಾ ಮುಂತಾದ ಉದ್ದಾಮ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳೂ ಈ ಕ್ರಿ.ಪೂ ಎರಡನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದವು. ... ಇಡೀ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲೇ ಇಂಥ ಗ್ರಂಥ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ.
Romanized Version
ಶಕರನ್ನು ಪರಿಶುದ್ದ ಶೂದ್ರರೆಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ ಗ್ರಂಥ – ಮಹಾಭಾಷ್ಯ ಮಹಾಭಾಷ್ಯ ಕ್ರಿ.ಪೂ ಎರಡನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿದೆ . ಸಮಂತಭದ್ರನ ತತ್ತ್ವಾರ್ಥ ಸೂತ್ರ ಮಹಾಭಾಷ್ಯ, ಆಪ್ತಮೀಮಾಂಸಾ ಮುಂತಾದ ಉದ್ದಾಮ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳೂ ಈ ಕ್ರಿ.ಪೂ ಎರಡನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದವು. ... ಇಡೀ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲೇ ಇಂಥ ಗ್ರಂಥ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. Shakarannu Parishudda Shudrarendu Bannisida Grantha – Mahabhashya Mahabhashya Kri Pu Eradaneya Shathamanadalli Rachithavagide Samanthabhadrana Taththvartha Sutra Mahabhashya Apthameemansa Munthada Uddama Dharma Granthagalu Ee Kri Pu Eradaneya Shathamanadalli Bandavu ... Idee Sanskritha Sahithyadalle Intha Grantha Maththondilla
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Shakarannu Parishudda Shudrarendu Bannisida Grantha Yavudu ?,


vokalandroid